Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Akcje Amerykańskie

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

inPZU Akcje Amerykańskie

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

akcji amerykańskich

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-1,52 PLN / -0,92%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +3,94% +7,47% +17,09% +17,34% +27,81% +52,73%
Średnia dla grupy +2,61% +4,75% +13,15% +12,92% +20,90% +34,44%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -19,11% +28,41%
Średnia dla grupy -21,11% +21,69%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

12.07.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

163,36 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

67,44 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Przemysław Sepielak (od 07.2021)

Tomasz Matras (od 12.2021)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Maja Motak (od 08.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% MSCI USA Net TR USD

Polityka inwestycyjna

inPZU Akcje Amerykańskie to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji celu inwestycyjnego są instrumenty udziałowe (głównie akcje). Fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych, których bazę stanowi indeks lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. W skład MSCI USA Net Total Return USD Index wchodzą duże i średnie spółki amerykańskie, które reprezentują około 85% kapitalizacji w wolnym obrocie tego rynku. inPZU Akcje Amerykańskie zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to 100% MSCI USA Net TR USD.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (02.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

81,53%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

81,53%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

6,27%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

6,27%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

7,43%

Pozostałe

7,43%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,76%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: