Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A

akcji polskich małych i średnich spółek

15 21

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

1 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -3,32% -12,54% -21,51% -21,38% -16,17% +17,43% +0,10% -4,27% -17,16%
Średnia dla grupy -2,49% -11,24% -19,41% -19,63% -19,77% +13,56% +19,05% +14,73% -0,35%
Pozycja w grupie 21/23 19/23 18/22 16/22 9/21 10/21 19/20 17/19 15/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -23,86% +18,30% +29,38% +4,36% +1,36% +19,89% +14,12% -19,46% -0,28% +0,50% +32,18%
Średnia dla grupy -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14%
Pozycja w grupie 4/18 10/19 14/21 1/21 19/22 3/23 4/22 11/22 24/24 24/24 5/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

01.06.2010

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

161,08 PLN (29.06.2022)

Wartość aktywów

11,41 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mateusz Pawłowski (od 02.2016)

Karol Godyń (od 05.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% mWIG40

Polityka inwestycyjna

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. funduszu indeksowego. Dokonuje doboru lokat, kierując się zasadą pełnego odzwierciedlenia składu indeksu mWIG40. W tym celu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek wchodzących w skład tego indeksu. Może również inwestować w instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (27.06.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (02.12.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

96,63%

Ryzykowne

83,84%

Akcje krajowe

12,79%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,03%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,34%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: