Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Obligacje Inflacyjne

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

inPZU Obligacje Inflacyjne

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,26 PLN / -0,30%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,25% +0,96% -1,06% -1,02% +0,95% -1,35%
Średnia dla grupy +0,09% +0,54% +0,41% -0,02% +3,97% +8,95%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2023
Stopy zwrotu +3,35%
Średnia dla grupy +7,15%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

18.01.2022

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

87,55 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

14,46 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Przemysław Sepielak (od 12.2021)

Maja Motak (od 08.2023)

Jarosław Leśniczak (od 09.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities TR

Polityka inwestycyjna

inPZU Obligacje Inflacyjne to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return. W skład indeksu wchodzą obligacje indeksowane inflacją, emitowane przez państwa rozwinięte (tj. USA, Wielka Brytania, kraje strefy euro i inne) oraz denominowane w walucie emitenta. Podstawowymi kategoriami lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w polskim złotym jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (12.06.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

90,04%

Bezpieczne

90,04%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,94%

Pozostałe

4,94%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,02%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: