Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Obligacje Inflacyjne

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

inPZU Obligacje Inflacyjne

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,54 PLN / -0,63%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +0,49% -2,46% -2,95% -0,78% -2,93%
Średnia dla grupy +0,38% -0,36% +0,96% +2,82% +3,44%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

18.01.2022

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

84,91 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

11,34 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Goss (od 12.2021)

Dariusz Kuśmider (od 12.2021)

Tomasz Matras (od 12.2021)

Przemysław Sepielak (od 12.2021)

Łukasz Jakubowski (od 11.2022)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Maja Motak (od 08.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities TR

Polityka inwestycyjna

Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return. W skład indeksu wchodzą obligacje indeksowane inflacją emitowane przez państwa rozwinięte i denominowane w walucie emitenta. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez fundusz celu inwestycyjnego są dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (04.09.2023)

KID/KIID (19.06.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (07.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,73%

Bezpieczne

91,73%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,25%

Pozostałe

1,25%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,01%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: