Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Fundusz inwestycyjny - co to jest i w jaki sposób działa?

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 13 minut


Jak powiedział Warren Buffet, jeden z najsłynniejszych ekonomistów i inwestorów giełdowych na świecie: „Nie musisz być geniuszem, by skutecznie inwestować. Inwestowanie nie jest grą, w której gość z IQ na poziomie 160 zawsze pokona tego, który ma tylko 130”. Oznacza to m.in., że niemal każdy, bez względu na swoje doświadczenie na rynku finansowym, może rozpocząć swoją przygodę z funduszami inwestycyjnymi. Czym są i jak działają fundusze inwestycyjne? Jak zacząć inwestować? Tego dowiecie się z naszego artykułu!

Inwestowanie nie jest tym samym co oszczędzanie. Choć w obu przypadkach lokujesz swoje pieniądze, by na siebie „pracowały”, to przy funduszach inwestycyjnych musisz liczyć się z pewnym ryzykiem, którego nie ma (a przynajmniej nie powinno być), gdy zdecydujesz się na założenie lokaty czy konta oszczędnościowego. Z drugiej strony lokaty są nisko oprocentowane i ich rolą jest zabezpieczenie pieniędzy przed utratą wartości spowodowanej inflacją. Z tego powodu ludzie często wybierają fundusze inwestycyjne, które mogą przynieść istotnie wyższe stopy zwrotu niż oprocentowanie lokat.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to zbiorowa forma inwestowania pieniędzy w instrumenty finansowe. Oznacza to, że inwestor przekazuje wybranym przez siebie funduszom inwestycyjnym określone nadwyżki finansowe, z myślą o ich zainwestowaniu w różnego rodzaju papiery wartościowe, które są dostępne na rynku.

Podstawowym zadaniem funduszu inwestycyjnego jest pomnażanie oszczędności powierzonych przez jego uczestników. W ich imieniu i interesie środkami zarządzają specjaliści (zarządzający funduszem), którzy lokują je w różne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, itd.). Połączony kapitał wielu inwestorów daje funduszom więcej możliwości korzystnego pomnażania pieniędzy, niż ma pojedyncza osoba oraz pozwala ograniczyć koszty.

Poprzez fundusz możesz inwestować między innymi w:

• akcje,
• obligacje skarbowe lub emitowane przez przedsiębiorstwa,
• waluty obce,
• surowce (np. złoto).

Jak działa fundusz inwestycyjny

Na czym polega inwestowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne są stosunkowo prostą pod względem mechanizmu działania formą lokowania pieniędzy. W praktyce nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy z zakresu giełdy czy rynków finansowych, ponieważ wyręczą Cię w tym wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, którzy zajmą się zarządzaniem środkami w Twoim imieniu.

Działanie funduszy inwestycyjnych opiera się na budowaniu portfela, składającego się z różnych inwestycji, a dzięki ich dużej skali oraz przemyślanej dywersyfikacji, możliwe jest osiągnięcie lepszych rezultatów i większych zysków, niż w przypadku indywidualnego inwestora bez specjalistycznej wiedzy i narzędzi.

Z funduszu inwestycyjnego może skorzystać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna oraz podmiot, który nie posiada osobowości prawnej. Przystąpienie do funduszy wiąże się z koniecznością złożenia zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa oraz wpłatą pieniężną.

Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne na KupFundusz.pl wystarczy założyć bezpłatne konto.

Pieniądze lokowane w funduszach inwestycyjnych otwartych przyjmują formę jednostek uczestnictwa, które każdego dnia są wyceniane, a ich wartość zmienia się w zależności od typu funduszu. Jeśli fundusz przynosi zysk – wartość jednostki uczestnictwa rośnie; jeśli przynosi stratę – maleje. W funduszach inwestycyjnych zamkniętych pieniądze są przeliczane na certyfikaty inwestycyjne.

➡️➡️➡️ Zobacz aktualne notowania funduszy inwestycyjnych 

Przystępując do funduszu inwestycyjnego, dobrze jest poznać stosowane w nim zasady rozliczeń oraz koszty, które trzeba będzie ponieść. Za profesjonalne zarządzanie Twoimi pieniędzmi, fundusze inwestycyjne mogą pobierać prowizję (opłatę manipulacyjną), która zwykle jest określonym procentem od powierzonego kapitału. Istnieje również opłata za zarządzanie, która pobierana jest z każdą wyceną.

Pamiętaj, że KupFundusz.pl nie pobiera opłat manipulacyjnych, a wszystkie wpłacone środki są w 100% zainwestowane!

➡️➡️➡️ Zapoznaj się z tablą opłat i prowizji na KupFundusz.pl

➡️➡️➡️ Więcej na temat opłat w funduszach inwestycyjnych przeczytasz tutaj.

Należy także pamiętać że zyski wypracowane przez fundusze inwestycyjne, podobnie jak lokaty, podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%, który jest płatny na zakończenie inwestycji.


Zalety funduszy inwestycyjnych

✔️ Możliwość oszczędzania niewielkich kwot

Aby wejść w świat funduszy inwestycyjnych, często wystarczy już 100 zł. W zamian za dokonane wpłaty do funduszu otrzymuje się jednostki uczestnictwa. Inwestowane przez fundusz wpłaty tworzą jego portfel inwestycyjny, a osiągane przez niego dochody przysługują uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych jednostek. 

Jeśli już teraz chcesz wiedzieć, ile możesz zyskać, oszczędzając jednorazowo lub regularnie, skorzystaj z kalkulatora oszczędności

✔️ Ciągły dostęp do swoich środków

Jednym z podstawowych atutów funduszy inwestycyjnych jest wysoka płynność powierzonych oszczędności. Uczestnik funduszu otwartego może praktycznie w dowolnej chwili wpłacić środki, czyli zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne oferują także możliwość konwersji lub zamiany, czyli swobodnego przenoszenia zainwestowanych środków pomiędzy funduszami. Inwestor w każdej chwili może obliczyć aktualną wartość środków ulokowanych w funduszu, mnożąc wartość jednostki uczestnictwa przez liczbę posiadanych jednostek.

✔️ Bezpieczeństwo

Fundusz inwestycyjny jest formą inwestowania, która służy bezpieczeństwu pomnażania pieniędzy. Nie chodzi tu o gwarantowany zysk - w przypadku większości rozwiązań nie możemy mieć 100-procentowej pewności, że zarobimy. Konstrukcja prawna funduszy inwestycyjnych ma w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy uczestników. Podlegają one stałemu nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Posiadają odrębną osobowość prawną, a ich aktywa wydzielone są z masy majątkowej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Oznacza to, że w przypadku ewentualnego bankructwa TFI, pieniądze uczestników funduszu są niezagrożone. Z kolei same aktywa przechowywane są u depozytariusza, którym jest najczęściej bank. Jego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem instrumentów finansowych klientów danego funduszu. Działalność funduszy inwestycyjnych reguluje Ustawa o funduszach inwestycyjnych.

➡️➡️➡️ Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działania funduszy inwestycyjnych oraz bezpieczeństwa lokowanych w nich środków finansowych, koniecznie przeczytaj również: Czy Twoje pieniądze w fundusz są bezpieczne?

✔️ Profesjonalne zarządzanie pieniędzmi

Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Pieniądze w nim ulokowane znajdują się pod opieką ekspertów rynku kapitałowego: doradców inwestycyjnych i analityków finansowych.

✔️ Bogactwo możliwości

Istnieją różne rodzaje funduszy inwestycyjnych. Oferta jest przeznaczona zarówno dla osób ceniących bezpieczeństwo, jak i oczekujących ponadprzeciętnych zysków, ale akceptujących ryzyko. W portfelu mogą znajdować się różne instrumenty – akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, surowce, waluty i depozyty. Fundusze inwestycyjne są także efektywnym sposobem budowania elastycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i nowoczesnej długoterminowej strategii inwestowania. 

✔️ Korzyści podatkowe

Istnieją różne formy korzyści podatkowych – można zarówno „oszczędzić” na podatku Belki, inwestując w fundusze parasolowe, jak i uzyskać ulgę w PIT, lokując środki w funduszach z myślą o emeryturze (IKZE).

➡️➡️➡️ Jeśli chcesz wiedzieć więcej o korzyściach podatkowych przeczytaj nasz wpis na blogu.

✔️ Lepsza dywersyfikacja

Środki gromadzone przez fundusz inwestycyjny pozwalają na nabycie większej liczby różnorodnych instrumentów finansowych (dywersyfikacja portfela), dzięki czemu fundusz dokonuje rozproszenia ryzyka bardziej efektywnie niż inwestor indywidualny.

➡️➡️➡️ Więcej o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego przeczytasz tutaj.


Rodzaje funduszy inwestycyjnych - kryterium prawne

Fundusz inwestycyjny może funkcjonować jako: 1. fundusz inwestycyjny otwarty (FIO); 2. alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI), w ramach którego wyodrębnia się: a. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) b. fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).

✔️ Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO)

Fundusz inwestycyjny otwarty Jest pozbawiony jest jakichkolwiek ograniczeń związanych z możliwością przystąpienia bądź rezygnacji z uczestnictwa. Co ważne, uczestnikiem może być niemal każdy - osoba fizyczna, osoba prawna, ale też jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Na żądanie uczestnika, fundusz zbywa oraz odkupuje jednostki uczestnictwa, robiąc to tak często, jak zostało to określone w statucie (przy czym nie może to być rzadziej niż raz na 7 dni).

Otwarty fundusz inwestycyjny jest uznawany za najbardziej konserwatywny pod względem polityki inwestycyjnej. W tym przypadku maksymalnie 5% aktywów można lokować w papiery wartościowe jednego emitenta (np. akcji jednej spółki). Więcej aktywów można inwestować wyłącznie w depozyt (ale maksymalnie 20%), list zastawny czy obligację skarbową (nie więcej niż 25% aktywów). Dzięki takim zasadom, możliwa jest większa dywersyfikacja portfela funduszu.

✔️ Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO)

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte to forma inwestowania, która umożliwia zawężenie grona potencjalnych uczestników. W statucie fundusz można z łatwością ograniczyć grupę nabywców jednostek uczestnictwa funduszu np. tylko do osób fizycznych bądź wyłącznie do osób prawnych, które będą mogły dokonać pierwszej wpłaty, wynoszącej równowartość 40 tysięcy euro. W SFIO możliwe jest również określenie warunków, w jakich każdy uczestnik będzie mógł żądać odkupienia jednostek uczestnictwa, a także momentu, w którym uczestnik może zgłosić taki zamiar.

W porównaniu do FIO, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest dużo bardziej elastyczny pod względem realizowanej polityki inwestycyjnej. W tym przypadku (o ile uwzględniono to w statusie) można stosować zasady oraz ograniczenia dokładnie takie, jakie występują w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Możliwe jest także (pod pewnymi warunkami) lokowanie nawet do 100% aktywów w jednostki czy tytuły uczestnictwa innych funduszy.

✔️ Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ, FIZAN)

Fundusze inwestycyjne zamknięte dzielą się na fundusze publiczne (FIZ) i niepubliczne (FIZAN). Na polskim rynku funkcjonuje więcej funduszy niepublicznych, które dużo łatwiej utworzyć, gdyż nie jest potrzebna do tego zgoda KNF. Są one dostępne dla wybranej grupy inwestorów - ofertę nabycia certyfikatów inwestycyjnych można kierować do maksymalnie 149 podmiotów. Fundusze inwestycyjne niepubliczne emitują certyfikaty inwestycyjne niedopuszczone do obrotu publicznego.

Fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne oferują certyfikaty inwestycyjne dla szerokiego grona inwestorów. Do ich utworzenia potrzebna jest zgoda KNF. Ich certyfikaty są notowane na giełdzie.

Fundusze inwestycyjne niepubliczne mogą zostać przekształcone w publiczne poprzez zmianę statutu i otrzymanie zezwolenia KNF.

➡️➡️➡️ Fundusz inwestycyjny otwarty a zamknięty - zobacz czym jeszcze się różnią w naszym wpisie na blogu.


Rodzaje funduszy inwestycyjnych - kryterium inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne można również podzielić ze względu na rodzaj prowadzonej polityki inwestycyjnej, czyli w jakie instrumenty finansowe fundusze inwestują zebrane środki.

✔️ Fundusze obligacji (dłużne)

W przypadku funduszy dłużnych, zebrane od inwestorów środki pieniężne są inwestowane zarówno w krótkoterminowe papiery dłużne, jaki i te o średniej- i długiej zapadalności, czyli różnego rodzaju obligacje: skarbowe, komunalne i przedsiębiorstw czy listy zastawne, bony skarbowe, itp. Większość funduszy dłużnych uznawana jest za instrumenty finansowe o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Także w ich przypadku trzeba liczyć się z możliwymi stratami w krótszych okresach.

✔️ Fundusze zrównoważone

W przypadku funduszy zrównoważonych, 40-60% środków jest inwestowane w papiery udziałowe (najczęściej akcje), a pozostała część – w papiery dłużne (przede wszystkim obligacje). Im większy udział w portfelu elementów ryzykownych, tym potencjalny zysk oraz ryzyko są większe.

✔️ Fundusze stabilnego wzrostu

W funduszach stabilnego wzrostu, do 40% aktywów jest inwestowane w akcje i instrumenty o zbliżonym charakterze, a pozostała część jest lokowana w papierach dłużnych. To fundusze o niższym poziomie ryzyka utraty części kapitału niż fundusze zrównoważone, ale i niższym potencjale stóp zwrotu.

✔️ Fundusze ochrony kapitału

Fundusze z ochroną kapitału dążą do zabezpieczenia przed spadkiem wartości jednostki uczestnictwa poniżej określonego poziomu, za pomocą alokowania portfela inwestycyjnego w udziałowe papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz papiery wartościowe o stałym dochodzie. Poziom zabezpieczenia zależy od założeń polityki inwestycyjnej opisanej w prospekcie informacyjnym funduszu i może być stały lub się zmieniać.

✔️ Fundusze aktywnej alokacji

W odróżnieniu od pozostałych rodzajów funduszy mieszanych, w funduszach aktywnej alokacji udział akcji i obligacji może się zmieniać od 0 do 100%. Wpływ na zyski i ryzyko mają przede wszystkim decyzje alokacyjne zarządzającego. Nie bez znaczenia jest także koniunktura, która panuje na rynku giełdowym. Dobrze zarządzane fundusze aktywnej alokacji mogą osiągać wyższe zyski niż fundusze zrównoważone, a jednocześnie generować mniejsze straty niż fundusze stabilnego wzrostu, w przypadku dekoniunktury.

✔️ Fundusze akcji

Fundusze akcji mogą osiągać wysoki zysk, przy jednoczesnym wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Inwestują przede wszystkim w akcje oraz różnego rodzaju udziałowe papiery wartościowe. Przy korzystnej koniunkturze są w stanie osiągnąć wysoką stopę zwrotu, z kolei podczas bessy mogą przynieść nawet spore straty.

➡️➡️➡️ Dowiedz się jak wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny.

➡️➡️➡️ KupFundusz.pl oferuje dostęp do ponad 400 otwartych funduszy inwestycyjnych - pełna lista znajduje się tutaj.

Instytucje wspólpracujące przy funduszach inwestycyjnych

W ramach funduszy inwestycyjnych, współpracuje ze sobą kilka instytucji.

✔️ Towarzystwa funduszy inwestycyjnych TFI

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zajmują się zarządzaniem funduszami - czyli pomnażaniem środków pieniężnych zebranych od uczestników. TFI musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzoną działalność. Każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych oferuje od kilku do kilkudziesięciu funduszy i subfunduszy o różnych celach i politykach inwestycyjnych.

Na KupFundusz.pl dostępne są fundusze inwestycyjne z 19 krajowych TFI i 2 instytucji zagranicznych:

✔️ Agent transferowy

Agent transferowy zajmuje się prowadzeniem rejestru wszystkich uczestników funduszu i jest odpowiedzialny za dokonywanie w nim zmian. Do agenta transferowego trafia każde zlecenie i każda dyspozycja uczestnika, a więc: konwersje, nabycia, odkupienia jednostki uczestnictwa, zmiany danych czy dyspozycje udzielenia bądź odwołania pełnomocnictwa. Zadaniem agenta transferowego jest także przekazywanie inwestorom potwierdzeń dotyczących realizacji ich zleceń i dyspozycji, a także przekazywanie środków finansowych z odkupień bezpośrednio na rachunki bankowe uczestników.

✔️ Bank depozytariusz

Aktywa funduszu przechowywane są u depozytariusza. Bank depozytariusz zajmuje się m.in.: prowadzeniem rejestru aktywów funduszu, ustalaniem wartości majątku funduszu, przechowywaniem oraz czuwaniem nad bezpieczeństwem środków oraz ich prawidłową wyceną.


➡️➡️➡️ Załóż bezpłatne konto, jeśli chcesz rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne z KupFundusz.pl.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: