Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 6 minut


Dywersyfikacja to pojęcie, które powinien znać każdy inwestor, w szczególności w odniesieniu do portfela inwestycyjnego. Dywersyfikacja służy nie tylko długoterminowemu zwiększaniu zysków z portfela, ale przede wszystkim chroni go przed nadmierną zmiennością. Przed zmiennością, która może wywołać w nas paniczny strach i skłonić do nieprzemyślanych ruchów, w tym sprzedaży funduszy (lub innych instrumentów) w lokalnym dołku. Jak więc zacząć inwestować zgodnie z tą zasadą?


Co to jest dywersyfikacja portfela?

Nie wsadzaj wszystkich jajek do jednego koszyka - to jedna z najczęściej powtarzanych zasad dotyczących inwestowania kapitału na rynkach finansowych. Tym właśnie jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego - złotą zasadą stosowaną przez rzesze inwestorów na całym świecie, w szczególności polecaną początkującym inwestorom.

Strategia ta sprawdza się w przypadku różnego rodzaju portfeli inwestycyjnych. Jest odpowiednia dla tych skonstruowanych z tradycyjnych instrumentów finansowych, np. akcje i obligacje, jak i tych bardziej skomplikowanych, np. surowce, nieruchomości, metale szlachetne, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie czy kontrakty na giełdzie. 

Inwestorzy stosują dywersyfikację, aby ograniczyć ryzyko inwestycji przy jednoczesnym skupieniu się na realizacji celu inwestycyjnego. Polega ona na rozdzieleniu środków finansowych pomiędzy różne aktywa, czyli na włączeniu do portfela inwestycyjnego składników, które mogą zachowywać się w odmienny sposób w różnych sytuacjach na rynku. Dzięki temu możemy zabezpieczyć nasze fundusze przed nagłym spadkiem wartości, czyli zmniejszyć ryzyko inwestycyjne portfela.


Dywersyfikacja — prosta i ważna strategia

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na rozdzieleniu pieniędzy między różne rodzaje instrumentów finansowych. Na ogół inwestorzy decydują się na połączenie ryzykownych instrumentów, np. akcji z nieco bezpieczniejszymi, m.in. obligacjami. Ich stosunek różni się w zależności od apetytu na ryzyko.

Dywersyfikacja portfela jest niezwykle ważna i zdecydowanie warto się na nią zdecydować. Inwestowanie wszystkich środków w jednym aktywie budzi znacznie większe ryzyko utraty części lub całości zysku bądź nawet wpłaconego kapitału, niż rozdział oszczędności na różne produkty finansowe. A jak podejść do tego procesu, by mądrze i bezpiecznie wybrać fundusze inwestycyjne?


Dywersyfikacja według klas aktywów

W przypadku funduszy inwestycyjnych dywersyfikacja portfela inwestycyjnego realizowana jest podobnie. Strategia zakłada podział środków między fundusze inwestujące w różne klasy aktywów (np. akcje, obligacje, surowce, nieruchomości) lub różne rynki (np. rynki europejskie, rynek amerykański).

W myśl tej zasady portfel inwestycyjny powinien posiadać takie składniki, które w różny sposób odpowiedzą na zmiany na rynku. Jeżeli na przykład jedno aktywo np. fundusz akcji mocno traci, to możemy liczyć na to, że fundusz obligacji  zachowa się lepiej. Im większy udział w portfelu funduszu obligacji tym zmienność portfela inwestycyjnego (potencjalne straty) jest mniejsza.

Jedną z metod dywersyfikacji portfela jest inwestowanie w mniej typowe aktywa. Przykładem są fundusze inwestujące w instrumenty oparte o cenę złota, które z reguły zachowują się odmiennie niż fundusze inwestujące w akcje i obligacje. Dzięki dywersyfikacji ewentualne straty poniesione na jednym rynku są często w mniejszym lub większym stopniu kompensowane przez zyski odnotowane na innym.

W wyborze funduszy inwestujących w różne klasy aktywów pomogą Ci filtry dostępne na katalogu Fundusze inwestycyjne.


Dywersyfikacja według produktów

Dywersyfikacja w przypadku funduszy inwestycyjnych to nie tylko wybór różnych klas aktywów. Dobrym pomysłem jest także nabywanie jednostek uczestnictwa różnych produktów o zbliżonej strategii. Co prawda takie fundusze są narażone na podobne czynniki ryzyka, ale mogą one ich dotyczyć w innym stopniu. Nie ma bowiem dwóch funduszy inwestycyjnych, które w swoich portfelach miałyby dokładnie te same składniki, np. akcje pojedynczych spółek w tych samych proporcjach. Należy mieć na uwadze, że skupienie się na jednym obszarze rynku wiąże się z wyższym ryzykiem, nawet w przypadku rozdysponowania środków między różne fundusze. 


Dywersyfikacja zabezpieczy, ale nie zagwarantuje zysków

Omawiając dywersyfikację, należy podkreślić, że przyszłe zyski z inwestycji zależą od wielu czynników, także tych, których przewidzieć się nie da. Dzięki dywersyfikacji portfela nie zawsze zagwarantujemy sobie dodatnią stopę zwrotu, ale w pewnym stopniu zabezpieczymy się przed gwałtownymi zmianami jego wartości.

Początkujący inwestorzy często uważają, że im więcej funduszy wybiorą tym ich portfel stanie się bardziej bezpieczny. W praktyce jednak należy jeszcze pamiętać o tym, żeby monitorować swoją inwestycje, gdyż dobrze zdywersyfikowany portfel to taki, który należy obserwować i reagować na zmieniające się otoczenie rynkowe. Ważne przy tym, żeby dopasować poziom dywersyfikacji do własnych możliwości i potrzeb, aby nie stracić kontroli nad inwestycją. I przy dokonywaniu zmian nie kierować się emocjami.


Dywersyfikacja portfela w KupFundusz.pl

Użytkownicy KupFundusz.pl mogą zbudować zdywersyfikowany portfel dostosowany do ich profilu inwestycyjnego, czyli do oczekiwanych zysków i tolerowanych strat , korzystając z wielu narzędzi wspierających ich w procesie podejmowania decyzji.

Dowiedz się czym jest i jak zbudować portfel inwestycyjny.


Kreator portfela - sposób na dywersyfikację portfela

Osoby, które liczą na uzyskanie ponadprzeciętnych zysków z inwestycji i jednocześnie chcą ograniczyć ryzyko powinny skorzystać z narzędzia Kreator portfela. Jest to proste narzędzie, w ramach którego inwestor odpowiada na kilka pytań, a algorytm na tej podstawie ustala jego profil inwestycyjny i przedstawia listę funduszy, na których warto się skoncentrować, aby zbudować zdywersyfikowany portfel. Portfel jest zgodny z oczekiwaną przez inwestora stopą zwrotu, uwzględnia tolerowane przez inwestora ryzyko ponoszenia krótkoterminowych i długoterminowych strat, a także dotychczasowe doświadczenie w inwestowaniu i planowaną długość inwestycji. Prezentowane fundusze należą do różnych grup pod względem kierunków geograficznych oraz klas aktywów, w które inwestują.

Poniżej przedstawiamy proponowany podział oszczędności w zależności od profilu inwestycyjnego.

Każdy profil/portfel inwestycyjny jest przedstawiony za pomocą wykresów i liczb w sposób pokazany poniżej. Znajdziemy wśród nich wiele istotnych parametrów opisujących profil inwestycyjny, jak i przypisany do niego hipotetyczny portfel.

Narzędzie to umożliwia w wyjątkowo prosty i intuicyjny sposób przedstawienie, z jakimi potencjalnymi zyskami i stratami możemy mieć w przyszłości do czynienia.

A najciekawsze z danych na temat portfela to:

  • maksymalny, minimalny oraz średni zysk, jaki w swojej wieloletniej historii generował portfel,
  • średnie stopy zwrotu portfela dla różnych okresów (horyzontów) inwestycyjnych,
  • prawdopodobieństwo osiągnięcia określonych zysków w zależności od czasu inwestycji.

 


Dzięki zachowaniu proporcji w podziale oszczędności proponowanych dla przypisanego inwestorowi profilu może on zakładać, że w zadeklarowanym przez niego terminie inwestycja będzie zachowywała się w sposób zbliżony do jego oczekiwań. Oczywiście historyczne wyniki nie są gwarancją przyszłych stóp zwrotu, jednak pozwalają one oszacować, jak dany portfel może radzić sobie w różnych warunkach rynkowych.

Zobacz także: Fundusz inwestycyjny - co to jest i w jaki sposób działa?


Rynki docelowe

Rynki docelowe to mechanizm, który działa przy składaniu pierwszych zleceń zakupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ale także przy każdej każdej kolejnej transakcji. Bada on zgodność portfela inwestycyjnego, który powstanie po zrealizowaniu złożonych zleceń, z przypisanym użytkownikowi profilem inwestycyjnym.

Jeżeli wybrany fundusz jest zbyt ryzykowny sam w sobie lub powoduje, że udział poszczególnych rodzajów funduszy w portfelu inwestycyjnym odbiega wyraźnie od tego przewidzianego profilem, inwestor jest o tym informowany. Dzięki temu zawsze w ryzach mamy ryzyko i jednocześnie dbamy o dywersyfikację.

Aby budować zdywersyfikowany portfel funduszy inwestycyjnych bez opłat za nabycie, wystarczy założyć darmowe konto użytkownika.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: