Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte – podobne, lecz inne

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 4 minut


Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

Fundusz inwestycyjny lokuje środki pieniężne zebrane w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Zazwyczaj są to akcje i obligacje.

Funduszami zarządzają towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako:

  • fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), spełniający wymagania dyrektywy UCITS (są zharmonizowane z prawem unijnym).
  • specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO),
  • fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).

SFIO i FIZ-y nie spełniają wymogów dyrektywy UCITS, natomiast są uznawane za alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI).

Czym różni się fundusz inwestycyjny zamknięty od funduszu otwartego?

Podstawową różnicą pomiędzy funduszem inwestycyjnym otwartym i zamkniętym jest rodzaj tytułu uczestnictwa. W przypadku funduszu otwartego mamy jednostki uczestnictwa, które nie mogą być przedmiotem obrotu, ale podlegają dziedziczeniu. W przypadku funduszu zamkniętego mamy certyfikaty inwestycyjne, które (w przeciwieństwie do jednostek) są papierami wartościowymi. 

W przypadku funduszy otwartych z reguły wyceny tytułów uczestnictwa publikowane są w każdym dniu roboczym (w niewielu przypadkach rzadziej, maksymalnie raz w tygodniu). W przypadku FIZ-ów natomiast pojawiają się one w większych odstępach czasu, zgodnie z częstotliwością określoną w statucie, np. raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Zobacz także: Fundusz inwestycyjny - co to jest i w jaki sposób działa?

Fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne lub niepubliczne 

Fundusze inwestycyjne zamknięte mogą przyjąć jedną z dwóch form: publiczne i niepubliczne. Na rynku funkcjonuje więcej funduszy niepublicznych, które są łatwiejsze w tworzeniu (nie jest potrzebna zgoda KNF). Są one dostępne dla węższego grona odbiorców – ofertę nabycia certyfikatów można kierować do maksymalnie 149 podmiotów. Fundusze niepubliczne emitują certyfikaty niedopuszczone do obrotu publicznego.

Fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne mogą kierować ofertę nabycia certyfikatów do szerokiego grona inwestorów. Do ich utworzenia potrzebna jest zgoda KNF. Ich certyfikaty są notowane na giełdzie.

Fundusze niepubliczne mogą zostać przekształcone w publiczne poprzez zmianę statutu i otrzymanie zezwolenia KNF.

Gdzie i kiedy można inwestować w fundusze zamknięte?

Z reguły fundusze zamknięte kierowane są do węższej grupy inwestorów o nieco większym doświadczeniu. O ile w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych kupno i sprzedaż jednostek możliwe są w każdym momencie, to z funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi jest to nieco bardziej skomplikowane. 

Certyfikaty inwestycyjne można nabyć w okresach emisji, a sprzedać tylko w z góry ustalonych okresach wykupu. Liczba emitowanych certyfikatów jest ograniczona, co wiąże się również z ograniczeniem liczby uczestników. W przypadku FIZ-ów publicznych certyfikaty inwestycyjne mogą być notowane na giełdzie, co umożliwia zawieranie transakcji również poza okresami wskazanymi przez TFI. W tym celu wymagane jest posiadanie rachunku maklerskiego. Warto pamiętać, że giełdowa wycena certyfikatów inwestycyjnych może różnić się od księgowej wyceny.

Na kupfundusz.pl możesz nabywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych przez całą dobę, bez wychodzenia z domu. Załóż bezpłątne konto.

W co inwestują fundusze zamknięte?

Fundusze inwestycyjne otwarte  inwestują głównie w akcje i inne instrumenty udziałowe notowane na giełdach, obligacje, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i inne płynne instrumenty finansowe w ramach realizowanej strategii.

Fundusze inwestycyjne zamknięte mają z reguły większą elastyczność w konstrukcji portfela. Mogą inwestować w bardziej ryzykowne oraz mniej płynne aktywa np. akcje lub obligacje spółek niepublicznych, wierzytelności czy w udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Mają także mniejsze ograniczenia dotyczące limitów inwestycyjnych niż w funduszach otwartych. Większe możliwości zysku nierozerwalnie wiążą się z wyższym ryzykiem. 

Ile trzeba zainwestować w fundusz zamknięty?

Z punktu widzenia inwestora jedną z kluczowych różnic pomiędzy funduszami otwartymi i zamkniętymi jest minimalna kwota potrzebna do rozpoczęcia inwestycji. W te pierwsze zainwestować można, mając nawet jedynie 50 zł. Wysokość minimalnej pierwszej wpłaty jest określona osobno dla każdego funduszu. W przypadku funduszy zamkniętych zazwyczaj minimalna kwota inwestycji jest wyższa, rzadko niższa niż 10 tys. zł.

Czy fundusz zamknięty może zbankrutować?

Fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować, gdyż posiada osobowość prawną. To oznacza, że ma rozdzielność majątkową z zarządzającym nim towarzystwem funduszy inwestycyjnych. W przypadku upadłości TFI majątek funduszu nie zostanie włączony do masy upadłościowej firmy.

Podejmując decyzje inwestycyjne, warto rozważyć zarówno lokowanie kapitału w funduszach inwestycyjnych otwartych, jak i zamkniętych. Obie formy mają swoje zalety, ale także szereg istotnych cech, które mogą spowodować, że nie są one dla nas odpowiednie. Na KupFundusz.pl dajemy możliwość wybrania odpowiedniego produktu z palety ponad 400 funduszy otwartych, które różnią się między sobą realizowaną polityką inwestycyjną, a co za tym idzie także szansą na zysk oraz poziomem ryzyka.


Aby rozpocząć inwestowanie, zarejestruj się. Założenie konta jest darmowe i pozwala nabywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bez opłat manipulacyjnych.

Zespół KupFundusz.pl

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: