Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

5 49

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,01 PLN / -0,01%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +5,91% +6,01% +16,88% +10,07% +24,99% +33,85%
Średnia dla grupy +4,97% +4,26% +15,73% +8,55% +19,26% +24,67%
Pozycja w grupie 11/58 15/58 17/58 16/58 13/55 13/47

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -17,58% +24,92%
Średnia dla grupy -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

12.07.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

166,29 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

106,93 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Przemysław Sepielak (od 07.2021)

Tomasz Matras (od 12.2021)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Maja Motak (od 08.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI World Net TR Index

Polityka inwestycyjna

Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI World Net Total Return Index. Indeks składa się z 1500 spółek z około 23 krajów rozwiniętych i reprezentujących około 85% kapitalizacji z każdego z tych rynków. Aby zrealizować cel inwestycji, funduszu lokuje aktywa w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek z tego indeksu. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (06.05.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

84,10%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

83,39%

Akcje zagraniczne

0,71%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,84%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,84%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

7,94%

Pozostałe

7,94%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: