Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

Fundusz spełnia kryteria ESG Fundusz indeksowy

Goldman Sachs Parasol FIO

akcji polskich uniwersalne

20 29

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

1,01 PLN / 0,19%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +8,86% +10,52% +19,52% +12,71% +40,25% +61,89% +42,57% +91,02% +41,64%
Średnia dla grupy +8,16% +10,04% +19,71% +12,61% +34,95% +57,53% +38,36% +97,93% +65,08%
Pozycja w grupie 10/42 13/42 22/42 18/42 7/41 13/41 15/40 23/38 31/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,42% +36,10% +20,25% +26,13% +46,11% +6,42% -41,34% +31,35% +18,08% -18,48% +22,00% +9,57% +1,97% -5,82% +11,45% +21,17% -11,69% -2,50% -7,74% +22,88% -19,39% +36,85%
Średnia dla grupy +1,52% +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 4/16 7/16 12/17 6/19 6/21 18/26 2/33 27/36 15/36 5/43 15/47 28/55 7/58 24/56 15/58 9/61 10/55 41/56 46/49 17/47 36/42 19/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

05.11.2001

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

534,31 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

1,72 mld PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,99%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Witkowski (od 04.2018)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% WIG-ESG

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Stara się odwzorować skład portfela oraz stopy zwrotu indeksu WIG-ESG. Inwestuje do 100% aktywów w spółki, które w dniu ich nabycia wchodzą w skład indeksu WIG-ESG, a także w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje tych spółek. Skład portfela funduszu, jak i osiągane przez fundusz stopy zwrotu mogą się różnić od składu oraz stopy zwrotu indeksu WIG-ESG, ponieważ w portfelu funduszu mogą znajdować się instrumenty stanowiące reprezentatywną próbę instrumentów finansowych, która jest zbliżona do pełnego składu indeksu WIG-ESG pod względem kluczowych cech. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność negatywnie oddziaływującą na czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (13.07.2017)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

99,33%

Ryzykowne

91,40%

Akcje krajowe

7,93%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,66%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: