Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,34 PLN / -0,31%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,01% +1,64% +2,66% +1,82% +9,51% +19,17%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu -13,83% +11,75%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

12.07.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

110,48 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

126,07 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Przemysław Sepielak (od 07.2021)

Maja Motak (od 08.2023)

Jarosław Leśniczak (od 09.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% JPMorgan EMBI Global

Polityka inwestycyjna

inPZU Obligacje Rynków Wschodzących to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. W skład indeksu wchodzą obligacje denominowane w USD, emitowane przez państwa krajów rozwijających się, bądź spółki w których rządy tych krajów posiadają znaczne zaangażowanie kapitałowe. Emitenci tych obligacji posiadają zwykle niższą ocenę wiarygodności niż w przypadku emitentów z krajów rozwiniętych. inPZU Obligacje Rynków Wschodzących może inwestować w szerokie grono instrumentów finansowych, dzięki którym będzie starał się, jak najwierniej odwzorować zachowanie indeksu. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to 100% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (12.06.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

90,90%

Bezpieczne

75,55%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

10,93%

Papiery nieskarbowe

4,42%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,50%

Pozostałe

6,50%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,60%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: