Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Akcje Sektora Nieruchomości

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

inPZU Akcje Sektora Nieruchomości

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,54 PLN / 0,68%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -1,62% -3,40% -0,29% +0,47% -12,57%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

18.01.2022

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

79,74 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

8,33 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Goss (od 12.2021)

Dariusz Kuśmider (od 12.2021)

Tomasz Matras (od 12.2021)

Przemysław Sepielak (od 12.2021)

Łukasz Jakubowski (od 11.2022)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI World Real Estate Net TR USD

Polityka inwestycyjna

Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index. W skład indeksu wchodzą spółki z krajów rozwiniętych z sektora nieruchomości według klasyfikacji Global Industry Classification Standard (GICS). Akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Fundusz realizuje cel inwestycyjny, lokując aktywa w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.05.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (07.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

85,46%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

72,21%

Akcje zagraniczne

13,25%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

8,46%

Pozostałe

8,46%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,08%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: