Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS lev

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

QUERCUS lev

Fundusz indeksowy

QUERCUS Parasolowy SFIO

akcji polskich pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,96 PLN / 1,67%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +10,71% +6,50% +24,89% +13,58% +41,22% +92,57% +0,71% +47,70% -22,53%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -42,91% +45,01% -15,01% -10,13% -38,31% +7,95% +53,84% -16,69% -10,77% -28,91% +26,08% -43,61% +55,76%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.05.2010

Minimalna pierwsza wpłata

200 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

58,31 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

146,16 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Krzysztof Grudzień (od 01.2014)

Daniel Łuszczyński (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% WIG20lev

Polityka inwestycyjna

QUERCUS lev to fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev. Indeks odzwierciedla dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20 (dźwignia finansowa x2). Fundusz inwestuje w kontrakty terminowe na WIG20 i zajmuje w nich długą pozycję. Część aktywów, niewykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe jest lokowana w instrumentach dłużnych. Ponadto aktywa funduszu mogą być inwestowane w instrumenty udziałowe, ale tylko w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku. QUERCUS lev może stosować dźwignię finansową i uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów, a także zabezpieczać się przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych przy użyciu instrumentów pochodnych. Benchmarkiem funduszu jest 100% WIG20lev.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (30.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

81,90%

Bezpieczne

52,20%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

14,83%

Papiery nieskarbowe

14,87%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

18,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: