Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Co wybrać: fundusze indeksowe czy ETF-y?

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 7 minut


Celem funduszy pasywnych jest naśladowanie stóp zwrotu konkretnego indeksu. Formalnie mogą przyjąć formę ETF-a bądź funduszu indeksowego. Sprawdźmy, czym się różnią.


Obie formy funduszy w wielu obszarach się różnią, ale mają też kilka cech wspólnych. Najważniejszą z nich jest ten sam cel, czyli dążenie do odzwierciedlania zachowania danego indeksu rynkowego. Fundusze są zarządzane tak, by ich stopy zwrotu były jak najbardziej zbliżone do wyników wybranego indeksu. Czyli w przeciwieństwie do funduszy aktywnych nie mają bić benchmarku w okresach wzrostowych, ale także chronić kapitału w okresach spadkowych. Inwestujemy więc w gotowy koszyk akcji, obligacji czy surowców.

Najważniejsza różnica między funduszami indeksowymi a ETF-ami dotyczy ich konstrukcji prawnej.Fundusze indeksowe to klasyczne fundusze inwestycyjne, które nie są notowane na giełdzie. To oznacza, że nie wymagają założenia rachunku maklerskiego. Wystarczy kupić jednostki uczestnictwa funduszu bezpośrednio w TFI lub u dystrybutora, płacąc przelewem z konta bankowego. Fundusze indeksowe są wyceniane raz dziennie.

ETF-y (Exchange Traded Funds)
to fundusze, które są notowane na giełdzie, są niejako połączeniem funduszu otwartego oraz akcji. Certyfikaty ETF-ów są w ciągłym obrocie giełdowym, można je nabyć lub odkupić w każdym momencie. Trzeba jednak posiadać rachunek maklerski. Certyfikaty są wyceniane w czasie rzeczywistym, a wyceny zależą od ostatniej zawartej na rynku transakcji.

Fakt, że ETF-y są notowane na giełdzie, sprawia, że inwestorzy mają większy wpływ na to, po jakiej cenie kupią / sprzedadzą tytuły uczestnictwa ETF-a. W przypadku funduszy indeksowych ostateczna cena zakupu/sprzedaży jest znana z opóźnieniem, zazwyczaj dopiero kolejnego dnia.

Do inwestowania w większość funduszy pasywnych, czy to indeksowych czy ETF-ów, nie potrzeba wielkich kwot. W przypadku większości krajowych funduszy indeksowych zazwyczaj wystarczy 100-200 zł. Progi wejścia w przypadku ETF-ów mogą być wyższe, co zazwyczaj wynika z konstrukcji prowizji maklerskich (ustalone są min. wartości prowizji). 

Kupując ETF nabywamy go po cenie sprzedaży wystawionej przez sprzedającego, a sprzedajemy po cenie kupna wystawionej przez kupującego. Natomiast fundusze indeksowe mają cenę jednolitą - tę samą dla wszystkich kupujących i sprzedających.

  Fundusze indeksowe ETF-y
Minimalna wpłata W przypadku większości funduszy indeksowych wystarczy 100-200 zł. W wyjątkowych przyp. – 200 tys. zł. Poziom zależy od oferty biura maklerskiego. Z racji min. wysokości prowizji maklerskich bardziej opłacalne są wyższe kwoty inwestycji. 
Zmiana wartości inwestycji / Realizacja zleceń Wycena jednostek uczestnictwa obliczana jest raz dziennie w dniach, w których odbywa się sesja na GPW. Zlecenia złożone do konkretnej godziny są realizowane po cenie z tego samego dnia, natomiast złożone po ustalonej godzinie, są realizowane po cenie z kolejnego dnia wyceny. Wycena tytułów uczestnictwa obliczana jest w czasie bieżącym (w trakcie trwania sesji na GPW w Warszawie lub giełdach zagranicznych). Transakcje kupna i sprzedaży realizowane są w czasie bieżącym, zgodnie z harmonogramem sesji.


Podatki

Spore różnice pomiędzy funduszami indeksowymi i ETF-ami dotyczą sfery podatkowej.

W obu typach inwestycji od zysku płacimy podatek Belki. Ale różnią się sposobem rozliczenia. W funduszach indeksowych, za każdym razem, gdy wychodzimy z inwestycji, to TFI liczy podatek i nas rozlicza (jak w przypadku np. lokat). Z kolei w przypadku ETF-ów rozliczamy się sami – raz w roku. To ma swoje zalety – zyskujemy efektywność podatkową (w rozliczeniu podatkowym możemy uwzględnić zyski i straty z różnych instrumentów), ale i wady – wymaga to więcej pracy. Krajowe domy maklerskie na koniec roku przesyłają nam zestawienie PIT8C, na którego podstawie sami wypełniamy PIT38. W przypadku inwestycji przez zagraniczne domy maklerskie takiego PIT-u nie otrzymujemy. 

Dodatkową zaletą funduszy indeksowych jest możliwość uniknięcia podatku przy przenoszeniu środków między funduszami, o ile mamy do czynienia z konstrukcją parasola (jak np. inPZU czy PKO Parasolowy FIO). W ramach takiego funduszu możemy przenosić środki między subfunduszami (konwersje / zamiany) bez ponoszenia kosztów transakcji, a podatek płacimy dopiero przy wyjściu z inwestycji (czyli wyjściu z parasola). 

  Fundusze indeksowe ETF-y
Opodatkowanie zysku  19% podatek od zysków kapitałowych. Odprowadzany automatycznie przez fundusz od dochodu wypłacanego na zakończenie inwestycji. Brak konieczności dodatkowych działań przez klientów. Brak podatku od zysku przy przenoszeniu środków między subfunduszami w ramach parasola.  19% podatek od zysków kapitałowych. Odprowadza go klient – w przypadku krajowych domów maklerskich na podstawie otrzymanego PIT-8C. Obowiązek podatkowy powstaje każdorazowo przy zmianie sposobu inwestowania środków. 
Efektywność podatkowa Brak możliwości kompensacji zysków i strat, jeśli nie inwestujemy w ramach jednego parasola. Możliwość kompensacji strat i zysków.

 

Koszty 

Jedną z zalet funduszy pasywnych są stosunkowo niskie koszty. Najważniejszym z nich są opłaty bieżące, zawierające w sobie opłatę za zarządzanie oraz inne opłaty, typu prowizje za transakcje portfelowe czy za depozytariusza. Dodatkowo w przypadku funduszy indeksowych mogą być pobierane opłaty manipulacyjne (na platformie KupFundusz.pl nie są pobierane). Natomiast w funduszach ETF dodatkowo dochodzą prowizje maklerskie oraz koszty spread’u. Wysokość prowizji zależy od domu maklerskiego. Generalnie są one ustalone w procentach oraz kwotowo (np. 0,17%, min. 5 zł). W efekcie opłaca się składać zlecenia na nieco wyższe kwoty. Są one pobierane także w przypadku zmiany jednego ETF-a na innego. Koszt spread’u to z kolei różnica w cenach ofert kupna i sprzedaży. 

  Fundusze indeksowe ETF-y
Opłaty bieżące (głównie za zarządzanie)  Tak Tak
Opłaty manipulacyjne  Opłaty dystrybucyjne przy nabyciu jednostek (często nie są pobierane). Przy zmianie/konwersji pomiędzy subfunduszami w ramach parasola – zazwyczaj brak kosztów. Prowizje maklerskie – ich wysokość zależy od domu maklerskiego, wyrażona w proc. i min. kwocie. Przy przenoszeniu środków pomiędzy ETF-ami pobierane są standardowe prowizje maklerskie. 
Opłaty za prowadzenie rejestru/rachunku  Brak Tak. Ich wysokość zależy od oferty biura maklerskiego. 
Inne koszty Brak Koszty spread’u – różnica między ceną kupna i sprzedaży.

Zobacz także:
➡️ Fundusz inwestycyjny - co to jest i w jaki sposób działa?
➡️ Czy warto inwestować w fundusze indeksowe? 
➡️ Fundusze indeksowe - tanie i proste inwestowanie
➡️ 16 sposobów na pasywne inwestycje


Oferta funduszy pasywnych

W Polsce mamy do wyboru:
  • fundusze pasywne oferowane przez TFI. Najszerszy wybór oferuje PZU TFI – w sumie 16 subfunduszy inPZU inwestujących na różnych rynkach na świecie. Poza tym są w ofercie fundusze PKO TFI, Goldman Sachs TFI (dawniej NN Investment Partners TFI), Ipopema TFI oraz Quercus TFI. Wszystkie są dostępne na naszej platformie.  
  • fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – obecnie są to ETF-y z oferty Beta Securities oraz zarządzane przez Lyxor;
  • zagraniczne fundusze ETF dostępne w domach maklerskich.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: