Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Akcje Europejskie

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

inPZU Akcje Europejskie

Fundusz indeksowy

inPZU SFIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

1,27 PLN / 1,03%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,07% +3,01% +11,09% +9,97% +14,63% +36,27%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2023
Stopy zwrotu +18,23%
Średnia dla grupy +13,46%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

18.01.2022

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

124,25 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

19,50 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Matras (od 12.2021)

Przemysław Sepielak (od 12.2021)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Maja Motak (od 08.2023)

Paweł Wróbel (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI Europe Net TR Local

Polityka inwestycyjna

inPZU Akcje Europejskie to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return Local Index. Indeks składa się z ponad 400 spółek o dużej i średniej kapitalizacji, notowanych na rynkach rozwiniętych krajów Europy i reprezentujących około 85% kapitalizacji w wolnym obrocie regionu. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane, a wynik indeksu nie uwzględnia wpływu zmian kursów tych walut. Podstawowe kategorie lokat funduszu to instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks lub akcje spółek wchodzących w skład indeksu. inPZU Akcje Europejskie zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to 100% MSCI Europe Net TR Local.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (02.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

84,88%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

84,88%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

6,21%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

6,21%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,47%

Pozostałe

5,47%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,45%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: