Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Fundusze ESG

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 8 minut


Jednym z silnych trendów w gospodarce na całym świecie są kwestie związane z ochroną klimatu oraz ze zrównoważonym rozwojem. Inwestowanie społecznie odpowiedzialnie stało się także dominującym nurtem w branży zarządzania funduszami inwestycyjnymi, głównie w Europie, Stanach Zjednoczonych i wielu innych zakątkach świata. Sprawdź co oznacza dla długoterminowych inwestorów odpowiedzialne inwestowanie.


Co to jest ESG? 

Skrót ESG (ang. environmental, social and corporate governance) obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. To podstawowe standardy, którymi powinno kierować się każde przedsiębiorstwo, które dąży do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju i które chce uzyskać przewagę konkurencyjną. Początkiem ESG była koncepcja CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.

Standardy ESG i kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu stają się ważnym elementem podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy coraz częściej wybierają fundusze inwestycyjne, które mają pozytywny wpływ na świat, czyli takie, które uwzględniają czynniki ESG. 


Co wchodzi w skład kryteriów ESG?

ESG to pozafinansowe czynniki niezwiązane bezpośrednio z ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju przedsiębiorstw. Należą do nich:

Czynniki związane z ochroną środowiska (environmental):

 • jakość powietrza
 • zużycie energii
 • użytkowanie gruntów
 • gospodarka odpadami
 • jakość wody
Czynniki społeczne (social):
 • standardy pracy i relacje pracownicze
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • prawa człowieka
 • równe szanse zatrudnienia
 • relacje z otoczeniem
Ład korporacyjny (corporate governance):
 • standardy etyki i przestrzegania praw pracowniczych
 • respektowanie praw udziałowców
 • przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
 • ochrona prywatności
 • bezpieczeństwo danych


Zrównoważony rozwój w inwestowaniu

Idee zrównoważonego rozwoju promują m.in. organy regulacyjne w Unii Europejskiej. W 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła tzw. Zielony Ład, a jednym z efektów prac legislacyjnych było Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Przepisy te m.in nakładają obowiązki na instytucje oferujące produkty ESG. 

Zgodnie z Rozporządzeniem fundusze inwestycyjne spełniające kryteria ESG należy zaklasyfikować do jednej z trzech kategorii:  

 • fundusze inwestycyjne ciemnozielone „dark green” mają na celu zrównoważony rozwój – czyli koncentrują się na zrównoważonych inwestycjach jako celu szczegółowym, 
 • fundusze inwestycyjne jasnozielone „light green”, które jedynie „promują” kwestie społeczne lub środowiskowe (choć nie wyłącznie) i inwestują w spółki przestrzegające dobrych praktyk zarządczych, ale nie mają tego na celu,
 • fundusze inwestycyjne, które nie promują cech inwestycyjnych pod kątem ESG  – czyli wszystkie, które nie uwzględniają żadnych czynników ESG w procesie inwestycyjnym i mogą inwestować w akcje spółek wykluczonych przez fundusze spełniające takie kryteria. 


Strategie ESG w funduszach inwestycyjnych

Zarządzający funduszami zrównoważonego rozwoju wykorzystują różne strategie w doborze papierów wartościowych do portfela. Większość z nich stosuje jedną z poniższych zasad:

 • Integracja – obok klasycznej analizy papierów przy selekcji emitentów zarządzający dodatkowo uwzględniają czynniki ESG. Zarządzający nie stosują konkretnych wykluczeń branż / krajów jak przy innych strategiach, ale - stawiają na taką, która poprawia parametry ESG. Np. w przypadku branży energetycznej, która budzi zastrzeżenia, przestawiają się na energię odnawialną.
 • Screening portfela – jest to metoda budowania portfela, w której zarządzający stosują selekcję negatywną (wykluczenia) lub pozytywną (włączenia). W tej pierwszej, przy wyborze spółek (ale też krajów) zarządzający wykluczają takie, które nie spełniają kryteriów ESG (czy to według firm ratingowych, analityków niezależnych, czy analiz własnych) lub znajdują się na ich czarnej liście. Najczęściej to firmy, które np. są związane z ekstensywnym wykorzystaniem środowiska, kopalnie, rafinerie wydobywające w sposób niekonwencjonalny ropę naftową i gaz ziemny, firmy emitujące ponadnormatywnie CO2, spółki produkujące tytoń, producenci kontrowersyjnej broni, producenci futer, itp. Zarządzający mogą też unikać spółek z negatywną oceną zrównoważonego modelu biznesowego. W selekcji pozytywnej chodzi o wybór spółek z wysokimi ocenami w ratingach ESG, np. przedsiębiorstwa spełniające najwyższe kryteria w segmencie „czynniki środowiskowe”.
 • Inwestowanie tematyczne – bezpośrednie inwestowanie w spółki, które mają pozytywny wpływ na jeden z czynników ESG. W takim wypadku zarządzający na celownik biorą np. producentów energii odnawialnej czy żywności ekologicznej, a także firmy ograniczające zużycie wody i odpadów. 


Oferta funduszy ESG na KupFundusz.pl 

Na KupFundusz.pl mamy najszerszą w Polsce ofertę funduszy ESG. Są one oznaczone w katalogu Fundusze inwestycyjne symbolem zielonego listka. Znajdziesz tu większość funduszy krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz wiele funduszy luksemburskich, w tym najwięcej z firmy Schroders. Wśród nich są zarówno fundusze akcyjne (inwestujące głównie na rynkach zagranicznych), fundusze zrównoważone, jak i fundusze dłużne.

➡️➡️➡️ Sprawdź ofertę funduszy inwestycyjnych na KupFundusz.pl ⬅️⬅️⬅️

Fundusze luksemburskie dostępne na KupFundusz.pl to produkty, które w papiery wartościowe inwestują bezpośrednio. Z kolei większość produktów ESG z oferty krajowych TFI to tzw. fundusze funduszy (fund od funds) – ich głównym celem jest lokowanie środków w konkretny zagraniczny fundusz (konstrukcja master-feeder) lub kilka funduszy ESG z różnych instytucji. 

Na przykład Generali Akcji Ekologicznych (fundusz ciemnozielony) inwestuje w oparciu o fundusz Sycomore Eco Solutions, zarządzany przez spółkę należącą do Grupy Generali – Sycomore Asset Management. 

Z kolei fundusze Millennium Plan AktywnyMillennium Plan Wyważony i Millennium Plan Spokojny inwestują w wybrane fundusze ESG z oferty zagranicznych instytucji (klasyczne fundusze funduszy).

Funduszami krajowych TFI, które lokują bezpośrednio w akcje spółek są np. Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania czy Pekao Ekologiczny

W przypadku funduszy opartych o konstrukcję master-feeder warto sprawdzić poziom opłat bieżących w KID-ie, gdyż opłata za zarządzanie nie zawiera w sobie kosztów ponoszonych przez fundusze bazowe.

O tym jak działa fundusz master-feeder piszemy tutaj.

Zdecydowana większość dostępnych funduszy to produkty, których zarządzający inwestują szeroko, przy wykorzystaniu różnych strategii ESG. Ale w ofercie KupFundusz.pl są też fundusze tematyczne, jak np. Schroder ISF Global Sustainable Food and Water inwestujący na wielu rynkach w branży spożywczej i wodnej czy Pekao Ekologiczny inwestujący głównie w spółki proekologiczne, dbające o środowisko naturalne (z takich obszarów jak np.: energia odnawialna, elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling oraz obszar gospodarowania odpadami). 


Jak wybrać najlepsze fundusze ESG na KupFundusz.pl? 

Aby wybrać najlepsze fundusze do swojego portfela najlepiej skorzystać z rankingu KupFundusz.pl, który znajduje się w katalogu Fundusze inwestycyjne. Najwyższą ocenę mają te fundusze, które w rankingu mają najniższą cyfrę np. 1/46 co oznacza, że fundusz jest na pierwszej pozycji z 46 możliwych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak wybrać fundusz przeczytaj nasz wpis na blogu.


„Czy chcesz, żeby Twoje inwestycje uwzględniały czynniki ESG?” 

Otoczenie regulacyjne dotyczące ESG jest bardzo dynamiczne. Globalne organy nadzoru finansowego cały czas tworzą i wdrażają różne regulacje, które mają na celu ustandaryzowanie rynku i ograniczanie przypadków greenwashingu, czyli komunikacji marketingowej, wprowadzającej w błąd, że dana firma i produkty są przyjazne środowisku. 

Obecnie dystrybutorzy tj. KupFundusz.pl zbierają od klientów funduszy inwestycyjnych informacje na temat ich preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. W zależności od udzielonej odpowiedzi oferta funduszy jest odpowiednio dostosowywana do preferencji klienta.

Na KupFundusz.pl w trakcie wypełniania ankiety Profil Inwestycyjny pytamy klienta, czy chce, żeby kupowane przez niego fundusze inwestycyjne uwzględniały czynniki ESG.  W przypadku udzielenie pozytywnej odpowiedzi po założeniu konta na platformie fundusze ESG będą się klientowi wyświetlać w katalogu w pierwszej kolejności, przed funduszami nie spełniającymi kryteriów ESG. 


Czy ESG się opłaca?

Zastanawiasz się, czy inwestując odpowiedzialnie, dbając jednocześnie o środowisko i społeczeństwo ryzykujesz mniejszymi dochodami z inwestycji? W raporcie opublikowanym przez CFA Institute wykazano, że nie ma negatywnego związku między ESG a wynikami finansowymi, a wręcz wpływ stosowania tej strategii ESG na wyniki jest w większości przypadków pozytywny. Można więc założyć że uwzględnienie czynników pozafinansowych nie musi pogarszać zysków osiąganych przez inwestorów, a nawet je poprawia.

Zobacz także: Fundusz inwestycyjny - co to jest i w jaki sposób działa?

Znaczenie obowiązków informacyjnych

Od 2023 r. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) muszą prezentować szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jaki dany fundusz uwzględnia strategię zrównoważonego rozwoju. Informacje te mają być przekazane w sposób standaryzowany, a ich głównym celem są lepsze możliwości porównania produktów inwestycyjnych.

Fundusze muszą także okresowo ujawniać informacje o głównych niekorzystnych skutkach dla zrównoważonego rozwoju, tzw. PAI (ang. principal adverse impacts). Mogą być one publikowane w dowolny sposób, ale dodatkowo również w sprawozdaniach finansowych (najwcześniej w raportach za 2022 rok). Inwestorzy będą mogli się dowiedzieć, jaki negatywny wpływ na środowisko, kwestie społeczne i ład korporacyjny jest brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.

Obecnie trwają również prace nad regulacjami dotyczącymi stosowania terminów związanych z ESG w nazwach funduszy inwestycyjnych. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) chce chronić inwestorów przed przesadzonymi twierdzeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i ograniczyć ryzyko greenwashingu. 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: