Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Fundusz spełnia kryteria ESG

Goldman Sachs Parasol FIO

akcji polskich uniwersalne

9 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

1,05 PLN / 0,43%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,85% +1,11% +12,96% +8,97% +18,51% +60,25% +29,42% +66,12% +65,91%
Średnia dla grupy -1,28% +1,84% +13,42% +9,43% +18,89% +56,23% +26,10% +65,16% +51,95%
Pozycja w grupie 17/42 31/42 26/42 26/42 24/41 13/40 15/39 19/38 11/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +57,78% +12,33% -22,16% +28,88% +0,04% +18,11% -9,40% +3,55% +16,28% -22,66% +2,82% +13,84% +20,57% -16,63% +36,19%
Średnia dla grupy +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 11/49 26/47 22/42 23/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

07.07.2008

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

244,88 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

322,90 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jan Kruk (od 06.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% WIG

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania co najmniej 50% aktywów inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW. Pozostała część aktywów jest lokowana w akcjach spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Polska i państwa członkowskie UE. Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania skupia się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek. Istotnym elementem doboru lokat jest analiza emitentów pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, tj.: czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Fundusz nie inwestuje w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego. Akcje i inne instrumenty udziałowe mogą stanowić od 50% do 100% wartości aktywów, w tym udział akcji zagranicznych może wynieść od 0% do 50%. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią od 0% do 30% aktywów. Całkowita ekspozycja netto funduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% wartości aktywów. Fundusz stosuje benchmark i jest nim 100% WIG.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (11.06.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,45%

Ryzykowne

78,13%

Akcje krajowe

17,32%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,05%

Pozostałe

0,05%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,51%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: