Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Medycyny i Demografii Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Medycyny i Demografii Globalny

PKO Parasolowy FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

38 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,25 PLN / -0,15%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,24% +1,97% +9,14% +6,70% +9,53% +25,69% +13,20% +35,64% +41,56%
Średnia dla grupy +0,51% +3,66% +10,36% +9,11% +14,50% +35,05% +9,19% +40,78% +48,71%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +12,95% -6,28% +18,75% +5,89% +15,99% -5,03% +5,94%
Średnia dla grupy +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 17/29 5/33 27/39 25/33 12/39 5/46 45/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

17.10.2016

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

167,18 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

427,95 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 10.2016)

Jarosław Stefanoff (od 10.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

70% MSCI World Healthcare (USD) + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

PKO Medycyny i Demografii Globalny inwestuje w akcje, krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek. Fundusz koncentruje się na spółkach, które są beneficjentami zmian demograficznych zachodzących na świecie oraz należą do branż, takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże oraz dobra konsumenckie. Spółki mogą mieć siedzibę w państwach należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzą działalność operacyjną, albo uzyskują większość swoich przychodów w wyżej wymienionych państwach. Całkowita wartość inwestycji w powyższe kategorie lokat wynosi co najmniej 60% aktywów funduszu. PKO Medycyny i Demografii Globalny posiada benchmark i jest nim: 70% MSCI World Healthcare (USD) + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (28.05.2024)

KID/KIID (28.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

82,84%

Ryzykowne

0,57%

Akcje krajowe

55,32%

Akcje zagraniczne

26,95%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

13,05%

Bezpieczne

6,03%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

7,02%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,27%

Pozostałe

1,27%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,84%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: