Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Skarbiec - Global Funds SFIO

akcji globalnych rynków wschodzących

7 14

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,67 PLN / 0,50%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,76% -6,30% -5,60% -2,63% -10,07% -25,89% -3,89% +0,87% -3,59%
Średnia dla grupy +1,75% -0,40% +2,42% +3,89% -3,86% -22,07% +1,69% -0,11% -8,84%
Pozycja w grupie 5/12 12/12 12/12 12/12 11/11 7/10 8/10 4/9 3/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +13,28% -10,94% +15,80% +19,45% -9,47% +22,36% +11,24% +2,38% -20,31%
Średnia dla grupy +0,43% -10,78% +9,75% +14,65% -12,93% +16,05% +8,24% -1,30% -18,59%
Pozycja w grupie 1/9 5/8 2/10 4/10 4/10 1/11 2/9 2/11 7/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

02.12.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

135,05 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

23,62 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Regulski (od 09.2020)

Dariusz Świniarski (od 05.2021)

Grzegorz Zatryb (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Do 100% wartości aktywów funduszu jest inwestowane w tytuły uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, papierywartościowe oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (23.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (01.02.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

92,11%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

92,11%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

7,28%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

7,28%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,13%

Pozostałe

0,13%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,48%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: