Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Skarbiec - Global Funds SFIO

akcji globalnych rynków wschodzących

13 13

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-1,02 PLN / -0,72%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,55% +6,27% +10,95% +9,22% +2,36% -4,80% -23,50% +0,69% +3,57%
Średnia dla grupy -1,55% +4,58% +8,17% +6,30% +5,33% +9,56% -15,06% +11,63% +6,92%
Pozycja w grupie 2/11 2/11 2/11 2/11 9/11 9/10 8/9 8/9 6/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +13,28% -10,94% +15,80% +19,45% -9,47% +22,36% +11,24% +2,38% -20,31% -7,47%
Średnia dla grupy +0,43% -10,78% +9,75% +14,65% -12,93% +16,05% +8,24% -1,30% -18,59% +5,79%
Pozycja w grupie 1/9 5/8 2/10 4/10 4/10 1/11 2/9 2/11 7/11 10/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

02.12.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

140,17 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

20,96 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Regulski (od 09.2020)

Dariusz Świniarski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Emerging Markets Opportunities lokuje od 80% do 100% aktywów w tytułach uczestnictwa funduszu zagranicznego JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, który z kolei inwestuje w aktywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Skarbiec Emerging Markets Opportunities może inwestować również do 100% aktywów w inne polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, zaklasyfikowanych do kategorii funduszy akcyjnych oraz bezpośrednio w akcje. W celu zachowania płynności, część aktywów funduszu (do 35%) mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty bankowe. Skarbiec Emerging Markets Opportunities nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (24.08.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

98,38%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

98,38%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,19%

Pozostałe

0,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,43%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: