Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Skarbiec - Global Funds SFIO

akcji globalnych rynków wschodzących

13 13

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

-0,13 PLN / -0,10%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,88% +5,50% -0,13% +2,46% -7,12% -18,09% -26,13% -7,67% -5,50%
Średnia dla grupy +2,54% +4,43% +2,62% +0,73% +4,74% -7,72% -17,59% +2,28% -0,81%
Pozycja w grupie 10/11 2/11 10/11 2/11 10/11 9/9 9/9 8/9 6/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +13,28% -10,94% +15,80% +19,45% -9,47% +22,36% +11,24% +2,38% -20,31% -7,47%
Średnia dla grupy +0,43% -10,78% +9,75% +14,65% -12,93% +16,05% +8,24% -1,30% -18,59% +5,79%
Pozycja w grupie 1/9 5/8 2/10 4/10 4/10 1/11 2/9 2/11 7/11 10/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

02.12.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

131,50 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

18,73 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Regulski (od 09.2020)

Dariusz Świniarski (od 05.2021)

Grzegorz Zatryb (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez lokowanie aktywów w polskie i zagraniczne fundusze, papiery wartościowe, a także w celu zachowania płynności w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund. Do 100% aktywów fundusz może inwestować także w inne fundusze polskie i zagraniczne, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii funduszy akcyjnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (02.01.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (24.08.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

96,92%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

96,92%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,17%

Pozostałe

2,17%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,90%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: