Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Skarbiec - Global Funds SFIO

akcji globalnych rynków wschodzących

3 6

Ranking KupFundusz

28.02.2021

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2021

5 36M

Ranking AOL 36M

28.02.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,63% +10,01% +24,42% +6,76% +25,61% +29,60% +32,96% +49,49% +86,08%
Średnia dla grupy -2,35% +7,59% +20,11% +4,80% +21,95% +21,07% +13,90% +25,13% +44,98%
Pozycja w grupie 3/11 1/11 1/11 1/11 2/10 1/9 1/8 1/7 1/6

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu +13,28% -10,94% +15,80% +19,45% -9,47% +22,36% +11,24%
Średnia dla grupy +0,43% -10,78% +9,75% +14,65% -12,93% +16,05% +8,24%
Pozycja w grupie 1/9 5/8 2/10 4/10 4/10 1/11 2/9

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

02.12.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

181,48 PLN (04.03.2021)

Wartość aktywów

43,34 mln PLN (31.01.2021)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,04%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Regulski (od 09.2020)

Kamil Sobolewski (od 09.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz nabywa tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego JPMorgan - Emerging Markets Opportunities. Środki niezainwestowane w ten fundusz mogą być lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, papierywartościowe oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2021)

Prospekt informacyjny (22.02.2021)

KIID (22.02.2021)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (03.03.2021)

AFI (13.11.2019)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

94,07%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

94,07%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,92%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: