Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Akcji

Investor Parasol FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

13 49

Ranking KupFundusz

31.01.2024

Rating AOL

31.03.2023

4 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2024

7,25 PLN / 1,94%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,85% +17,20% +14,92% +10,85% +32,66% +5,21% -5,04% +31,84% +39,81%
Średnia dla grupy +3,15% +10,69% +11,08% +5,00% +17,59% +10,68% +10,90% +42,57% +46,83%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +18,91% +5,71% -11,73% -0,35% +29,27% +30,11% +23,82% +42,10% +10,83% -53,30% +27,46% +12,03% -28,21% +22,64% +22,66% +0,00% +5,88% +19,09% +20,61% -17,49% +23,75% +28,23% +8,21% -39,21% +31,08%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 1/26 8/29 28/33 18/39 10/33 30/39 42/46 9/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

05.01.1998

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

381,34 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

135,79 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 07.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

65% MSCI World Net TR USD Index + 25% WIG + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Inwestor Akcji jest funduszem, w którym udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne nie jest mniejszy niż 70% wartości aktywów netto. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których fundusz dokonuje lokat powyższy limit nie obowiązuje, w zakresie dotyczącym akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. W takim przypadku aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (01.01.2024)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

86,09%

Ryzykowne

16,42%

Akcje krajowe

69,67%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,85%

Pozostałe

0,85%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

13,06%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: