Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Akcji

Investor Parasol FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

29 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-3,01 PLN / -0,74%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,03% +3,20% +16,05% +17,00% +18,09% +40,02% -6,51% +15,09% +34,94%
Średnia dla grupy +1,91% +4,29% +11,66% +10,78% +17,10% +31,84% +8,97% +38,81% +46,63%
Pozycja w grupie 17/58 42/58 9/58 7/58 26/56 16/48 34/41 31/37 16/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +18,91% +5,71% -11,73% -0,35% +29,27% +30,11% +23,82% +42,10% +10,83% -53,30% +27,46% +12,03% -28,21% +22,64% +22,66% +0,00% +5,88% +19,09% +20,61% -17,49% +23,75% +28,23% +8,21% -39,21% +31,08%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 1/26 8/29 28/33 18/39 10/33 30/39 42/46 9/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

05.01.1998

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

402,50 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

154,84 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 07.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

65% MSCI World Net TR USD Index + 25% WIG + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Investor Akcji to fundusz, w którym udział akcji oraz innych instrumentów powiązanych z akcjami, tj. prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne wynosi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje na giełdach akcji USA, Europy Zachodniej oraz Polski. Pozostała część funduszu jest lokowana w dłużnych papierach wartościowych, depozytach i instrumentach rynku pieniężnego. W sytuacji wystąpienia kryzysu gospodarczego (w tym kryzysu systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenia bilansu płatniczego, jak również zjawiska paniki giełdowej) w państwach lub regionach, w których fundusz dokonuje lokat, limit w zakresie dotyczącym udziału akcji oraz innych instrumentów powiązanych z akcjami nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% MSCI World Net TR USD Index oraz 25% WIG + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

96,82%

Ryzykowne

15,21%

Akcje krajowe

81,61%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,78%

Pozostałe

0,78%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,40%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: