Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych – maj 2023

|Z Rynku | Szacowany czas czytania artykułu: 11 minut

W maju z makroekonomicznego punktu widzenia sytuacja gospodarcza oraz jej perspektywy w zasadzie się nie zmieniły, aczkolwiek niektóre tendencje się nasiliły. Przede wszystkim te związane ze zmianami dynamik cen. W niektórych krajach, w tym również europejskich, odnotowano ujemne dynamiki inflacji producenckich. Co więcej, w niektórych częściach świata odnotowano ujemne dynamiki cen konsumenckich, choć dopiero w ujęciu m/m. 

W takim środowisku mimo sprzyjających warunków rynek obligacji zachowywał się nieco sprzecznie z publikacjami makroekonomicznymi. Na krótkim końcu krzywej dochodowości poziom rynkowych stóp procentowych się niemal nie zmienił, a długoterminowe stopy procentowe urosły, obniżając wyceny obligacji skarbowych

Tymczasem na rynku akcji zmiana cen była dosyć zróżnicowana. Dla przykładu, na parkiecie w Warszawie lokalne indeksy straciły na wartości, choć przecena była marginalna. Za naszą zachodnią granicą większość parkietów zakończyła miesiąc na plusie, a technologiczny Nasdaq, dzięki dynamicznemu osłabieniu się dolara amerykańskiego zyskał w maju 5,80%. Kto więc przed majem pozbył się lub zredukował akcyjne pozycje w portfelu, ten popełnił błąd. 

Fundusze akcji polskich uniwersalne

Mimo wszystko przecena akcji na rynku polskim była niewielka, a indeksy straciły od 0,71% w przypadku sWIG80 do -1,49% w przypadku indeksu blue chips. Tym niemniej niektóre spółki notowane na polskim parkiecie maj mogły zaliczyć do udanych, a zwłaszcza te, które posiadają bazę kosztową w walutach obcych.

Mimo niewielkich spadków na rynku bazowym, większość funduszy akcji polskich uniwersalnych straciła na wartości, a tylko 7 rozwiązań wygenerowało dodatnią stopę zwrotu. Średnio fundusze w całej grupie straciły symboliczne 0,2%. Najgorszy w zestawieniu Rockbridge Neo Akcji Polskich zakończył maj stratą równą 1,9%, drugi najsłabszy w grupie Goldman Sachs Akcji stracił 1,6%, a trzeci PKO Akcji Rynku Polskiego 1,3%. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się 2 fundusze, które zyskały 2,5% - Skarbiec – Top Funduszy Akcji oraz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu. Trzeci w zestawieniu PZU Akcji Polskich zyskał w tym samym okresie 1,6%. Warto zauważyć jak duże jest zróżnicowanie wyników poszczególnych produktów w ujęciu od początku roku. Najlepszy w tym czasie Superfund Akcyjny jest już 19% na plusie, podczas gdy najsłabszy Franklin Zdywersyfikowany tylko 3,7%. 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

W segmencie funduszy lokujących w spółki o najmniejszej kapitalizacji, mimo spadków obserwowanych na dwóch głównych indeksach, niemal połowa rozwiązań obecnych na polskim rynku w tej grupie zakończyła maj zyskiem. 

Najlepszy w majowym zestawieniu okazał się być Millennium Dynamicznych Spółek, który maj zakończył zyskiem równym 0,8%. Drugi w zestawieniu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek zarobił 0,6%, a trzeci UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek był 0,3% na plusie. 

Najsłabszym funduszem w grupie okazał się Esaliens Małych i Średnich Spółek ze stratą równą 2,1%. Drugi najsłabszy funduszy PKO Akcji Małych i Średnich Spółek stracił w tym czasie 1,6% a trzeci od końca Skarbiec Małych i Średnich Spółek -1,4%. Również w tej grupie funduszy niebagatelne znaczenie ma selekcja konkretnego rozwiązania. Od początku roku najsłabszy fundusz w grupie – Esaliens Małych i Średnich Spółek zyskał „ledwie” 4,4%, podczas gdy najlepszy Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek wygenerował 19,3% dodatniej stopy zwrotu. 

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

W najciekawszej i najbardziej zróżnicowanej grupie funduszy doszło w zeszłym miesiącu do sporych przetasowań. Wystarczył jeden bardzo dobry miesiąc w segmencie spółek technologicznych, aby tabelka wywróciła się niemal do góry nogami. 

W maju trzy najlepsze rozwiązania w tej grupie oparte są o mniejsze spółki z segmentu spółek technologicznych. Najlepszy Skarbiec Spółek Wzrostowych w poprzednim okresie „wykręcił” 21,4% dodatniej stopy zwrotu, drugi w kolejności Generali Akcji: Megatrendy zyskał 13,1%, a trzeci w kolejności Ipopema Globalnych Megatrendów „tylko” 8%. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazł się UNIQA Selective Equity ze stratą równą 5,2%, drugi najgorszy Skarbiec Top Brands stracił 4,2%, a PKO Akcji Dywidendowych Globalny -3,2%. Nie bez znaczenia w całym zestawieniu były również zmiany widoczne na rynku walutowym. Ze względu na dosyć dynamiczne zmiany w przypadku EUR/PLN i USD/PLN produkty, w których zarządzający nie zabezpiecza ryzyka kursowego, zachowywały się relatywnie słabiej. Oceniamy, że najbardziej uważna selekcja jest niezbędna właśnie w tej grupie. Na potwierdzenie tej hipotezy warto przytoczyć wyniki najgorsze oraz najlepszego funduszu w zestawieniu w ujęciu YTD (od początku roku). Najlepszy Skarbiec Spółek Wzrostowych jest już 31,1% na plusie, podczas gdy najgorszy Skarbiec Value jest 4,9% „na minusie”. Oznacza to różnice w nominalnej stopie zwrotu na poziomie 36 pkt. proc. raptem w ciągu 5 miesięcy. 

Fundusze akcji amerykańskich 

Co nie powinno szczególnie dziwić ze względu na wydarzenia rynkowe, duże zróżnicowanie w wynikach funduszy mogliśmy także zaobserwować w przypadku funduszy skupionych tylko na rynku amerykańskim.

I tak, najlepszym funduszem w tej grupie okazał się być Esaliens Spółek Innowacyjnych, który zyskał w maju 8,1%. Drugi w kolejności Franklin U.S. Opportunities Fund zarobił 4,8%, a trzeci w tabeli Pekao Akcji Amerykańskich 2,8%. 

Z drugiej strony najsłabszy okazał się Generali Akcje Value ze stratą równą 3,2%. Drugi najgorszy fundusz to Esaliens Małych Spółek Amerykańskich ze spadkami równymi 1,2%, a trzecie to Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA. Ten ostatni stracił 0,6%. Mimo dość zróżnicowanych wyników w tabeli, średnio fundusze w tej grupie zyskały 1,4%, jednak to przede wszystkim zasługa najmocniej rosnącego Esaliensa. 

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

W segmencie akcji europejskich rynków rozwiniętych, biorąc pod uwagę rynkowe wydarzenia, wyniki funduszy były dosyć zaskakujące. W grupie funduszy akcji europejskich tylko jedno rozwiązanie przyniosło inwestorom dodatnią stopę zwrotu. Allianz Europe Equity Growth Select zyskał w minionym miesiącu 2,5%. Drugi w zestawieniu Schroder ISF Euro Equity stracił 0,4%, a Investor Niemcy – 1%. Najgorszy okazał się UNIQA Akcji Europejskich ESG tracący 3,8%, drugi najsłabszy – Caspar Akcji Europejskich –  3,4%, a Templeton European Dividend Fund 3,3%. 

Średnio wszystkie rozwiązania straciły 1,9%. Warto zaznaczyć, że Allianz Europe Equity Growth Select jest także najlepszym rozwiązaniem w grupie od początku roku, zyskując 16,5%, co przy najsłabszym funduszu UNIQA Akcji Europejskich ze stratą 5,8%, robi bardzo dużą różnicę w wynikach. 

Fundusze akcji globalnych rynków wschodzących

Na rynkach wschodzących wyniki funduszy były zaskakująco negatywne. Mimo sprzyjającego obrazu makroekonomicznego i osłabiania się w maju dolara, na większości parkietów rynków wschodzących mogliśmy odnotować spadki. 

Spadki te przełożył się także na wyniki funduszy, które średnio straciły 1%, a tylko 3 rozwiązania zakończyły miesiąc z dodatnią stopą zwrotu. Najlepszy Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących zyskał 2,4%, Investor Akcji Rynków Wschodzących urósł o 0,4%, a Esaliens Akcji Rynków Wschodzących 0,3%. 

Najsłabiej poradził sobie Generali Akcji Rynków Wschodzących, tracąc w maju 2,7%, drugi w kolejności Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących stracił 2,5%, a trzecie PKO Akcji Rynków Wschodzących 2,2%.   

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Mimo raczej niesprzyjających tendencji na rynku stopy procentowej w minionym miesiącu wszystkie fundusze z grupy papierów dłużnych polskich uniwersalne wygenerowały dla swoich klientów dodatnią stopę zwrotu. 

Średnio rozwiązania w tej grupie przyniosły inwestorom stopę zwrotu równą 0,7%. Tymczasem najlepszy Esaliens Konserwatywny zyskał 1,2%, a następne dwa w kolejności – Esaliens Konserwatywny Plus oraz Ipopema Konserwatywny – zarobiły 1,1%. 

Najsłabszy Millennium Obligacji Klasyczny maj zakończył stopą zwrotu na poziomie 0,4%, drugi i trzeci najsłabszy Rockbridge Neo Konserwatywny Plus oraz Allianz Konserwatywny zyskały 0,5%. Od początku roku najlepszy fundusz w tej grupie, a więc Esaliens Konserwatywny, zyskał już 6%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

Podobną sytuację co w grupie funduszy papierów dłużnych uniwersalne mogliśmy zaobserwować w grupie funduszy skarbowych. Tzn. niewielkie zmiany rynkowe wpłynęły na niewielką zmienność wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 

I tak na trzech miejscach podium znalazły się rozwiązania PZU TFI oraz Investors TFI. Najlepszy PZU Sejf+ zyskał w maju 1,0%, a drugi i trzeci PZU FIO Ochrony Majątku oraz Investor Dochodowy solidarnie zyskały 0,9%. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Allianz Trezor z wynikiem +0,3%, inPZU Inwestycji Ostrożnych ze stopą zwrotu równą 0,4% oraz PKO Obligacji Skarbowych z wynikiem równym 0,5%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

W przypadku obligacji długoterminowych negatywne tendencje na krzywej dochodowości były już bardziej widoczne. Po pierwsze fundusze obarczone wyższym ryzykiem stopy procentowej zyskały mniej niż te operujące na krótkim końcu krzywej, a po drugie pojawiły się fundusze, które w maju straciły na wartości. 

Najsłabszym i tym z ujemnym wynikiem okazał się być QUERCUS Obligacji Skarbowych ze stratą równą 0,2%. Drugim funduszem z ujemną stopą zwrotu okazał się być PZU Papierów Dłużnych Polonez, który stracił symboliczne 0,1%. Trzeci najsłabszy w kolejności funduszy nie zmienił wartości, a był nim Esaliens Obligacji

Najlepszy w grupie okazał się być Allianz Obligacji Dynamiczny, który zyskał 0,9%. Drugi w kolejności Skarbiec Obligacja oraz Generali Korona Obligacje zyskały solidarnie 0,5%. Średnio w minionym miesiącu fundusze w grupie zyskały 0,3%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W przypadku funduszy uniwersalnych sytuacja była zbliżona to funduszy obligacji skarbowych. Średnio fundusze te zarobiły w maju 0,3%, podczas gdy najlepszy zyskał 1%, a najgorszy, i jedyny, który odnotował ujemną stopę zwrotu, stracił 0,4%. 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

Tym razem słaby dolar nie pomógł ani surowcom przemysłowym, ani metalom szlachetnym. W grupie funduszy z ekspozycją na rynek metali szlachetnych każdy fundusz w maju stracił na wartości, choć różnica w stopach zwrotu była zauważalna. 

Średnio fundusze te straciły 5,2%, podczas gdy „najlepszy” Superfund GoldFuture stracił 1,1%, a najsłabszy inPZU Akcje Rynku Złota aż 8,9%. Również i tym razem różnice w wynikach poszczególnych produktów w grupie wynikają ze spektrum inwestycyjnego. Część produktów inwestuje w więcej metali niż tylko złoto, część robi to za pośrednictwem kontraktów terminowych, a część buduje ekspozycje poprzez zakup akcji spółek wydobywczych. 

Tym niemniej, najlepszy fundusz maja od początku roku stracił przez 13%, a pozostałe rozwiązania Superfund straciły ponad 22%. W tym samym czasie najlepszy Allianz Akcji Rynku Złota jest 9,1% „na plusie”. 

W minionym miesiącu rynkowe tendencje najbardziej dały się we znaki inwestorom obecnym na rynku surowcowym oraz rynkach wschodzących, chociaż to nieco paradoksalne ze względu na osłabiającego się dolara, co było szczególnie widoczne w stosunku do polskiego złotego. W minionym miesiącu przypomniał o sobie także Skarbiec Spółek Wzrostowych, który wreszcie „wykręcił” wynik, jakiego oczekują od niego inwestorzy.  

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: