Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Investor Parasol FIO

akcji polskich uniwersalne

6 25

Ranking KupFundusz

31.10.2021

Rating AOL

30.09.2021

1 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2021

5 36M

Ranking AOL 36M

31.10.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,79% +1,19% +9,60% +16,65% +22,93% +50,76% +76,73% +64,91% +114,58%
Średnia dla grupy -5,48% -1,80% +5,68% +20,21% +27,96% +27,51% +29,07% +9,22% +30,25%
Pozycja w grupie 4/48 4/47 6/47 37/47 38/47 6/45 2/41 1/39 1/39

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu +59,39% +15,62% -17,46% -3,69% +29,19% +21,81% +22,89% +27,77% +7,80% -48,63% +33,02% +13,78% -19,01% +17,58% +3,65% -1,61% -9,45% +3,83% +23,68% -5,55% +18,88% +27,11%
Średnia dla grupy +36,49% +7,82% -16,65% +1,52% +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81%
Pozycja w grupie 1/12 5/15 10/16 13/16 14/16 9/17 14/19 20/21 14/26 14/33 25/36 29/36 8/43 29/47 48/55 19/58 40/56 54/58 6/61 2/55 1/56 2/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

05.01.1998

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

730,77 PLN (25.11.2021)

Wartość aktywów

301,33 mln PLN (31.10.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Czekaj (od 07.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów funduszu stanowią akcje oraz inne instrumenty udziałowe, jak np. warranty subskrypcyjne, czy kwity depozytowe. Trzon portfela akcyjnego powinny stanowić akcje spółek regularnie wypłacających dochody w postaci dywidendy. W praktyce portfel funduszu skonstruowany jest mniej więcej w równych częściach z akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, indeksów mWIG40 i sWIG80 oraz z akcji spółek zagranicznych, których udział wynosi ok. 30%. Polityka inwestycyjna dopuszcza również niewielki udział instrumentów dłużnych, przy czym są one wykorzystywane bardzo rzadko.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2021)

Prospekt informacyjny (01.11.2021)

KIID (01.11.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (02.11.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

84,36%

Ryzykowne

54,82%

Akcje krajowe

29,54%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

9,20%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

9,20%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,70%

Pozostałe

5,70%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,74%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: