Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcji Rynków Wschodzących

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji Rynków Wschodzących

Generali Fundusze FIO

akcji globalnych rynków wschodzących

6 13

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,19 PLN / 0,26%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,63% +5,50% +8,13% +2,35% +5,35%
-10,07%
-44,62% -28,12% -41,18%
Średnia dla grupy +1,37% +6,27% +8,23% +3,68% +5,66%
Pozycja w grupie 10/11 8/11 6/11 9/11 6/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +11,87% -59,27% +70,10% +17,85% -13,84% +13,54% -14,66% +17,39% -0,98% +13,33% +16,23% -13,28% +11,54% +0,59% +12,72% -54,39% +7,02%
Średnia dla grupy +5,79%
Pozycja w grupie 6/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

22.06.2006

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

73,30 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

64,19 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBID 1M

Zarządzający

Michał Milewski (od 11.2023)

Adam Woźny (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Generali Akcji Rynków Wschodzących jest funduszem, który inwestuje w akcje spółek z globalnych rynków wschodzących, obejmujących państwa zaliczane w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Fundusz Generali Akcji Rynków Wschodzących inwestuje w wymienione akcje głównie poprzez nabywanie polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie powyżej 50% swoich aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach zaliczanych do rynków wschodzących. Ponadto fundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych. Fundusz posiada następujący benchmark: 90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIB

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (09.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (04.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

89,44%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

89,44%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,86%

Bezpieczne

4,86%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,60%

Pozostałe

1,60%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: