Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Małych i Średnich Spółek

Esaliens Parasol FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

18 19

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-1,96 PLN / -1,45%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,52% +6,86% +14,07% +11,38% +14,36% +6,80% -28,40% +6,92% +25,35%
Średnia dla grupy -1,46% +4,23% +13,27% +11,81% +30,13% +59,22% +24,84% +79,85% +86,18%
Pozycja w grupie 2/22 4/22 7/22 11/22 22/22 22/22 20/20 20/20 19/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -4,46% +11,60% +7,99% -16,56% +17,81% +44,79% +1,32% -35,46% +10,62%
Średnia dla grupy +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 2/24 22/23 22/22 22/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

01.09.2014

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

133,10 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

12,45 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,96%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik (90% MSCI Poland Small Cap Index + 10% WIRON)

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 01.2019)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Małych i Średnich Spółek inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych, w tym głównie w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji nie przekraczającej 2 mld euro. Fundusz lokuje środki w akcjach spółek wyselekcjonowanych na podstawie analizy fundamentalnej, o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i z wysokim prawdopodobieństwem osiągania stabilnych wyników w przyszłości. Przedmiotem inwestycji funduszu mogą być również spółki niedowartościowane. W portfelu Esaliens Małych i Średnich Spółek znajdują się głównie akcje krajowych emitentów. Pozostałą część funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne i depozyty bankowe. Fundusz jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (11.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,83%

Ryzykowne

88,82%

Akcje krajowe

7,01%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

2,85%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,85%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,04%

Pozostałe

1,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,29%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: