Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Skarbiec FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

2 21

Ranking KupFundusz

28.02.2023

Rating AOL

31.12.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2023

1,59 PLN / 0,99%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,03% +9,47% +24,00% +9,59% +4,72% -4,28% +74,33% +69,93% +64,63%
Średnia dla grupy +1,85% +9,37% +18,03% +9,20% +0,48% +0,07% +67,70% +30,67% +18,98%
Pozycja w grupie 9/23 13/23 2/23 12/23 8/23 16/21 9/21 2/20 2/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -52,84% +52,00% +8,70% -26,34% +11,80% +40,19% -9,04% +4,11% +15,70% +21,15% -13,73% +22,99% +53,82% +14,21% -18,84%
Średnia dla grupy -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04%
Pozycja w grupie 5/15 5/16 16/16 9/18 17/19 2/21 14/21 15/22 6/23 1/22 3/22 1/24 1/24 21/23 14/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

20.06.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

161,88 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

190,99 mln PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Łukasz Siwek (od 03.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% mWIG40TR

Polityka inwestycyjna

Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (28.02.2023)

Prospekt informacyjny (21.03.2023)

KID/KIID (15.03.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

94,68%

Ryzykowne

86,84%

Akcje krajowe

7,84%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,65%

Pozostałe

0,65%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,68%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: