Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Skarbiec FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

1 15

Ranking KupFundusz

31.12.2020

Rating AOL

16.11.2020

5 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2020

5 36M

Ranking AOL 36M

31.12.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +8,85% +9,07% +9,52% +2,67% +48,43% +83,65% +60,37% +93,03% +158,46%
Średnia dla grupy +10,30% +16,68% +14,48% +4,58% +20,82% +32,71% +7,37% +15,51% +49,63%
Pozycja w grupie 20/23 23/23 18/23 22/23 3/23 2/22 1/20 1/17 1/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu -52,84% +52,00% +8,70% -26,34% +11,80% +40,19% -9,04% +4,11% +15,70% +21,15% -13,73% +22,99% +53,82%
Średnia dla grupy -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67%
Pozycja w grupie 5/15 5/16 16/16 9/18 17/19 2/21 14/21 15/22 6/23 1/22 3/22 1/23 1/23

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

20.06.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

163,63 PLN (21.01.2021)

Wartość aktywów

256,14 mln PLN (31.12.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Michał Stalmach (od 10.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

90% mWIG40 + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje spółek zaliczanych do małych i średnich przedsiębiorstw, czyli spółek nie wchodzących w skład indeksu WIG20, a także w akcje spółek o małej kapitalizacji notowanych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Co najmniej 50% aktywów jest lokowane w akcje emitowane przez podmioty mające siedzibę w Polsce. W przypadku inwestycji zagranicznych, fundusz pozyskuje akcje emitentów z następujących państw: Węgry, Słowacja, Czechy, Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia i Turcja.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2020)

Prospekt informacyjny (01.01.2021)

KIID (21.09.2020)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (15.01.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

97,68%

Ryzykowne

88,53%

Akcje krajowe

9,15%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,17%

Pozostałe

0,17%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,15%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: