Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Allianz FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

14 19

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,03 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,99% +10,70% +21,22% +15,48% +27,59% +49,70% +14,12% +98,86% +94,48%
Średnia dla grupy +6,36% +10,52% +22,60% +14,81% +34,44% +54,33% +33,74% +101,65% +95,53%
Pozycja w grupie 17/22 10/22 12/22 9/22 17/22 16/22 19/20 14/20 13/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -49,32% +54,64% +33,68% -16,70% -1,52% +38,50% -14,94% +3,78% +9,31% +8,07% -17,58% +4,82% +43,46% +17,69% -23,83% +26,97%
Średnia dla grupy -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 2/15 3/16 2/16 1/18 19/19 4/21 20/21 16/22 18/23 12/22 7/22 19/24 4/24 19/23 20/22 20/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

21.11.2007

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

229,84 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

159,21 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Michał Staszak (od 03.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje od 70% do 100% aktywów netto w akcje i obligacje zamienne małych i średnich spółek oraz inne instrumenty oparte o akcje takich spółek, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Przedmiotem lokat są przede wszystkim spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%. Fundusz może też lokować w akcje spółek notowane na rynkach regulowanych krajów OECD. Pozostałe aktywa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestowane są w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

97,72%

Ryzykowne

95,02%

Akcje krajowe

2,70%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,22%

Pozostałe

0,22%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,07%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: