Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Allianz FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

16 19

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

1,44 PLN / 0,68%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +8,12% +10,17% +10,07% +6,96% +24,45% +24,06% +15,23% +85,77% +71,69%
Średnia dla grupy +7,89% +11,34% +15,57% +6,57% +33,19% +35,65% +34,60% +85,23% +77,29%
Pozycja w grupie 9/22 17/22 20/22 9/22 19/22 20/22 18/20 14/20 13/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -49,32% +54,64% +33,68% -16,70% -1,52% +38,50% -14,94% +3,78% +9,31% +8,07% -17,58% +4,82% +43,46% +17,69% -23,83% +26,97%
Średnia dla grupy -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 2/15 3/16 2/16 1/18 19/19 4/21 20/21 16/22 18/23 12/22 7/22 19/24 4/24 19/23 20/22 20/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

21.11.2007

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

212,89 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

147,47 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Michał Staszak (od 03.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje od 70% do 100% aktywów netto w akcje i obligacje zamienne małych i średnich spółek oraz inne instrumenty oparte o akcje takich spółek, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Przedmiotem lokat są przede wszystkim spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%. Fundusz może też lokować w akcje spółek notowane na rynkach regulowanych krajów OECD. Pozostałe aktywa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestowane są w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (19.01.2024)

KID/KIID (09.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (07.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

94,12%

Ryzykowne

90,69%

Akcje krajowe

3,43%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,19%

Pozostałe

0,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,70%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: