Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Allianz FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

1 15

Ranking KupFundusz

30.06.2021

Rating AOL

31.03.2021

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2021

4 36M

Ranking AOL 36M

30.06.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,38% +11,36% +20,77% +24,95% +41,59% +76,93% +56,18% +47,50% +80,99%
Średnia dla grupy -0,32% +8,71% +16,97% +22,48% +35,59% +48,58% +39,47% +25,12% +55,34%
Pozycja w grupie 3/23 7/23 10/23 11/23 7/23 3/22 4/20 3/18 2/16

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu -49,32% +54,64% +33,68% -16,70% -1,52% +38,50% -14,94% +3,78% +9,31% +8,07% -17,58% +4,82% +43,46%
Średnia dla grupy -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67%
Pozycja w grupie 2/15 3/16 2/16 1/18 19/19 4/21 20/21 16/22 18/23 12/22 7/22 19/24 4/24

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

21.11.2007

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

218,49 PLN (26.07.2021)

Wartość aktywów

231,40 mln PLN (30.06.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Adam Łukojć (od 01.2017)

Michał Staszak (od 03.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz koncentruje się na rodzimym rynku, przy czym min. 70% jego środków jest lokowane w akcje małych i średnich spółek. Maksymalnie do 30% aktywów funduszu może być inwestowane w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe (np. obligacje) oraz instrumenty rynku pieniężnego. W portfelu funduszu mogą znaleźć się również jednostki uczestnictwa innych funduszy do 30% jego środków.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2021)

Prospekt informacyjny (01.07.2021)

KIID (22.02.2021)

Sprawozdanie (31.12.2020)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2020

93,41%

Ryzykowne

87,85%

Akcje krajowe

5,56%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,22%

Pozostałe

3,22%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,37%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: