Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji Amerykańskich I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji Amerykańskich I

Pekao Walutowy FIO

akcji amerykańskich

6 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

06.06.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,19 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,93% +5,78% +9,78% +12,23% +14,87% +10,62% +13,57% +51,75% +71,94%
Średnia dla grupy +1,10% +8,12% +11,15% +12,80% +18,48% +30,42% +11,50% +49,24% +61,58%
Pozycja w grupie 11/14 11/14 12/14 9/14 11/14 12/13 8/12 6/10 4/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +15,87% -9,94% +13,16% +2,12% -13,57% -23,95% +19,55% +16,99% +11,69% -2,53% +25,13% +29,80% +3,81% +14,12% -3,70% -6,44% +27,00% +18,34% +30,99% -14,34% +7,77%
Średnia dla grupy +15,96% -14,97% +7,97% -1,42% -13,02% -25,96% +27,15% +11,98% +4,06% -0,08% +24,08% +18,80% -1,76% +8,08% +9,65% -10,80% +25,25% +19,25% +16,95% -21,11% +21,69%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

08.04.2002

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

261,05 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

380,47 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Akcji Amerykańskich inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje) oraz fundusze dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów funduszu i bieżącego dochodu, część aktywów może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach przy czym, w przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego. Jeden fundusz może stanowić maksymalnie 20% aktywów Pekao Akcji Amerykańskich. Minimum 70% wartości aktywów funduszu jest denominowana w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Akcji Amerykańskich jest kompozyt: 95% MSCI USA All Cap Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (16.07.2024)

KID/KIID (18.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,17%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

95,17%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,46%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

4,46%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,36%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: