Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek

UNIQA FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

6 19

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

1,26 PLN / 0,58%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +9,39% +11,86% +17,60% +7,79% +44,46% +42,18% +48,25% +88,38% +74,25%
Średnia dla grupy +7,89% +11,34% +15,57% +6,57% +33,19% +35,65% +34,60% +85,23% +77,29%
Pozycja w grupie 7/22 9/22 7/22 6/22 2/22 12/22 7/20 13/20 12/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,81% +13,77% +15,67% -13,59% +4,70% +9,28% +31,99% -20,79% +42,47%
Średnia dla grupy +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 21/22 10/23 3/22 2/22 20/24 20/24 6/23 17/22 3/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

11.03.2014

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

219,22 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

118,48 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 03.2014)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y

Polityka inwestycyjna

Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne. Fundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Do 40% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe a do 20% lokat - jednostki i tytuły innych funduszy inwestycyjnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (29.12.2023)

KID/KIID (08.12.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

95,30%

Ryzykowne

89,25%

Akcje krajowe

6,05%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,82%

Pozostałe

0,82%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,88%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: