Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Globalnych Megatrendów

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Globalnych Megatrendów

Ipopema SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

47 49

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,81 PLN / -0,73%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,06% -7,10% +15,81% -2,69% +14,81% +4,35% -34,90% -23,48% -19,04%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,72% +27,05% -16,77% +26,38% +23,17% +4,77% -50,16% +20,12%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 11/26 6/29 26/33 10/39 12/33 32/39 44/46 19/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

01.10.2015

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

110,32 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

31,00 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Humiński (od 06.2020)

Paweł Jackowski (od 06.2020)

Sebastian Trojanowski (od 06.2020)

Michał Ficenes (od 03.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% MSCI ACWI + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Głównym składnikiem lokat funduszu Ipopema Globalnych Megatrendów są instrumenty o charakterze akcyjnym oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty akcyjne. Ich udział w aktywach netto funduszu nie może być niższy niż 66%. Do 35% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Instrumenty dłużne w aktywach funduszu nie mogą przekroczyć 34% udziału. Polskie i zagraniczne fundusze o charakterze akcyjnym mogą stanowić do 90% wartości aktywów funduszu. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu. Zawarcie takich umów może wpływać zarówno na zwiększenie jak i na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (07.05.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (24.10.2022)

AFI (30.06.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

90,81%

Ryzykowne

0,57%

Akcje krajowe

90,24%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,32%

Pozostałe

1,32%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,88%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: