Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Trezor

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Trezor

Allianz SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

3 12

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,02 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,49% +1,12% +3,06% +2,77% +7,12% +16,93% +14,26% +14,98% +16,88%
Średnia dla grupy +0,45% +1,20% +3,08% +2,74% +7,34% +17,19% +11,37% +12,03% +13,72%
Pozycja w grupie 7/19 13/19 10/17 10/18 10/17 5/14 5/13 5/13 5/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,57% -3,22% +3,51% +1,53% -2,22% +4,24% +8,79%
Średnia dla grupy +1,56% -3,14% +1,39% +9,86%
Pozycja w grupie 8/19 9/19 2/17 13/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

08.07.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

119,23 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

460,26 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marek Kuczalski (od 05.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Allianz Trezor inwestuje w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, które mogą stanowić od 70% do 100% wartości aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale także w inne dłużne papiery wartościowe, zapewniające konkurencyjne oprocentowanie i emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Ich podstawowym celem jest zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. Benchmarkiem funduszu służącym do oceny efektywności jego polityki inwestycyjnej jest WIBID 6M. Allianz Trezor nie odzwierciedla składu żadnego indeksu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (31.05.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,62%

Bezpieczne

38,10%

Papiery skarbowe

34,90%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

24,62%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,22%

Pozostałe

0,22%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,15%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: