Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Fundusz spełnia kryteria ESG

Goldman Sachs SFIO

akcji globalnych rynków wschodzących

3 14

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,71 PLN / 0,57%

Zmiana 1D
07.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,18% +2,07% +6,30% +7,02% +0,68% -11,83% +9,56% +9,47% +5,70%
Średnia dla grupy +2,09% +0,54% +3,87% +4,23% -2,94% -21,60% +2,02% -0,15% -8,03%
Pozycja w grupie 1/12 2/12 3/12 1/12 3/11 1/10 2/10 2/9 2/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +13,45% -23,66% +9,47% -4,85% +9,49% -10,15% +16,89% +11,07% -7,91% +13,91% +7,75% +1,08% -13,44%
Średnia dla grupy +14,23% -16,97% +9,01% -3,34% +0,43% -10,78% +9,75% +14,65% -12,93% +16,05% +8,24% -1,30% -18,59%
Pozycja w grupie 3/7 5/7 3/8 5/8 2/9 4/8 1/10 7/10 2/10 9/11 6/9 4/11 1/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

23.11.2009

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

124,33 PLN (07.06.2023)

Wartość aktywów

65,72 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marcin Szortyka (od 11.2009)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów fundusz inwestuje w fundusz zagraniczny Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP stanowią od 0% do 20% wartości aktywów, depozyty - od 0% do 20%. Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income zasadniczo inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji i innych papierów wartościowych emitowanych przez spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu na dowolnym rynku wschodzącym lub w kraju rozwijającym się w Ameryce Łacińskiej, w Azji (bez Japonii), w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, oraz oferujących atrakcyjną stopę zwrotu z dywidendy.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.04.2023)

KID/KIID (24.04.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (24.04.2023)

AFI (24.04.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

93,70%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

93,70%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,19%

Pozostałe

0,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,11%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: