Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Spółek Wzrostowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Spółek Wzrostowych

Skarbiec FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

16 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

06.06.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-4,29 PLN / -2,29%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,64% +5,43% +21,63% +23,28% +33,34% +38,64% -35,34% -14,10% +28,51%
Średnia dla grupy +1,91% +4,29% +11,66% +10,78% +17,10% +31,84% +8,97% +38,81% +46,63%
Pozycja w grupie 2/58 20/58 2/58 1/58 2/56 20/48 39/41 35/37 22/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +36,32% +17,91% +8,54% +1,61% +3,12% +38,27% -5,70% +33,91% +122,15% -1,06% -64,67% +48,79%
Średnia dla grupy +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 1/11 5/12 8/13 11/19 16/26 1/29 3/33 1/39 1/33 37/39 45/46 2/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

11.05.2011

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

183,23 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

1,04 mld PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bartosz Szymański (od 10.2015)

Michał Cichosz (od 12.2018)

Paulina Brandstätter (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% MSCI World Growth Index (USD)

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Spółek Wzrostowych inwestuje co najmniej 66% aktywów w spółki wzrostowe, do których zalicza się polskie i zagraniczne spółki działające w branżach o wyróżniających się perspektywach, mające ponadprzeciętny potencjał wzrostu przychodów oraz zysków, a także generujące przepływy pieniężne, pozwalające na finansowanie ich rozwoju. Głównie są to firmy innowacyjne, charakteryzujące się konkretnym rodzajem przewagi konkurencyjnej, która umożliwia sukcesywny wzrost udziału w rynku. Przeważającą cześć portfela stanowią akcje firm zagranicznych. Skarbiec Spółek Wzrostowych może inwestować również w polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna jest podobna do polityki funduszu. W skład portfela funduszu mogą również wchodzić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Łączny udział funduszy inwestycyjnych, papierów dłużnych i depozytów nie może być większy niż 34% aktywów. Benchmarkiem Skarbiec Spółek Wzrostowych jest MSCI World Growth Index (USD). Fundusz inwestując nie odzwierciedla jednak jego składu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

93,64%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

93,64%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

1,96%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,96%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,05%

Pozostałe

4,05%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,36%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: