Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuSkarbiec Spółek Wzrostowych

Skarbiec Spółek Wzrostowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Spółek Wzrostowych

Skarbiec FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

1 13

Ranking KupFundusz

28.02.2019

Rating AOL

28.10.2016

4 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2019

5 36M

Ranking AOL 36M

28.02.2019
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +11,47% +38,42% +3,26% +31,63% +6,75% +48,34% +94,05% +64,68% +99,75%
Średnia dla grupy +2,95% +14,31% -3,04% +13,08% -1,74% +6,76% +24,41% +12,77% +40,04%
Pozycja w grupie 1/35 1/34 1/33 1/35 3/32 1/23 1/19 1/14 1/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stopy zwrotu +36,32% +17,91% +8,54% +1,61% +3,12% +38,27% -5,70%
Średnia dla grupy +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59%
Pozycja w grupie 1/10 4/11 8/12 11/18 13/23 1/26 3/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

11.05.2011

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

126,46 PLN (21.03.2019)

Wartość aktywów

519,71 mln PLN (28.02.2019)

Opłata stała za zarządzanie (MAX)

3,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Bartosz Szymański (od 10.2015)

Michał Cichosz (od 12.2018)

Tomasz Piotrowski (od 12.2018)

Paulina Brandstätter (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe, szczególnie w akcje spółek wzrostowych. Za takie spółki uważa się te, działające w sektorach i branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mające potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, a także spółki generujące zwroty na zainwestowanym kapitale pozwalające na finansowanie rozwoju spółki. Ponieważ na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela funduszu stanowią akcje emitentów zagranicznych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (28.02.2019)

Prospekt informacyjny (01.03.2019)

KIID (19.02.2019)

Sprawozdanie (30.06.2018)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2018

85,28%

Ryzykowne

8,59%

Akcje krajowe

76,69%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

8,61%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

8,61%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,10%

Pozostałe

0,10%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,02%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0