Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych

Skarbiec Spółek Wzrostowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Spółek Wzrostowych

Skarbiec FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

1 23

Ranking KupFundusz

30.06.2021

Rating AOL

31.03.2021

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2021

5 36M

Ranking AOL 36M

30.06.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,01% +6,55% +0,77% +1,06% +42,42% +93,18% +130,11% +201,03% +304,61%
Średnia dla grupy +1,06% +3,05% +6,69% +10,11% +28,36% +33,87% +34,07% +43,15% +65,98%
Pozycja w grupie 10/40 3/39 31/38 34/37 4/36 1/29 1/27 1/20 1/16

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu +36,32% +17,91% +8,54% +1,61% +3,12% +38,27% -5,70% +33,91% +122,15%
Średnia dla grupy +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01%
Pozycja w grupie 1/10 4/11 8/12 11/18 14/24 1/27 3/31 1/37 1/32

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

11.05.2011

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

288,81 PLN (26.07.2021)

Wartość aktywów

1,38 mld PLN (30.06.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Bartosz Szymański (od 10.2015)

Michał Cichosz (od 12.2018)

Tomasz Piotrowski (od 12.2018)

Paulina Brandstätter (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 7/7 Maksymalne

Benchmark

100% MSCI World Growth (USD), pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe, szczególnie w akcje spółek wzrostowych. Za takie spółki uważa się te, działające w sektorach i branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mające potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, a także spółki generujące zwroty na zainwestowanym kapitale pozwalające na finansowanie rozwoju spółki. Ponieważ na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela funduszu stanowią akcje emitentów zagranicznych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2021)

Prospekt informacyjny (20.07.2021)

KIID (21.07.2021)

Sprawozdanie (31.12.2020)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2020

95,84%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

95,84%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,14%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: