Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin Zdywersyfikowany Akcji B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Franklin Zdywersyfikowany Akcji B

Franklin Templeton FIO

akcji polskich uniwersalne

28 29

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-1,46 PLN / -1,05%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,60% +6,63% +14,61% +4,24% +22,44% +14,91% +16,77% +58,88% +31,04%
Średnia dla grupy +3,45% +9,13% +22,81% +6,55% +36,26% +30,78% +35,13% +93,68% +45,83%
Pozycja w grupie 41/42 39/42 41/42 39/42 39/41 39/41 37/40 36/38 28/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +11,61% -20,85% +8,61% +3,77% +17,07% -13,70% +19,41%
Średnia dla grupy +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 37/61 46/55 6/56 27/49 37/47 8/42 40/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Templeton Asset Management (Poland) TFI

Data uruchomienia

02.03.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

137,40 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

19,65 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marzena Hofrichter (od 10.2018)

Matthias Hoppe (od 10.2018)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, utworzonych na terytorium Polski, prowadzących istotną część swojej działalności w Polsce lub których papiery wartościowe są notowane na polskich rynkach. Do 50% lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe. Część aktywów utrzymywana jest na rachunkach bankowych lub ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów może być denominowane w walutach obcych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (19.10.2023)

KID/KIID (21.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

96,12%

Ryzykowne

54,18%

Akcje krajowe

3,55%

Akcje zagraniczne

38,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,60%

Pozostałe

0,60%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,27%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: