Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin Zdywersyfikowany Akcji B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Franklin Zdywersyfikowany Akcji B

Franklin Templeton FIO

akcji polskich uniwersalne

29 29

Ranking KupFundusz

30.11.2023

Rating AOL

30.09.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

0,18 PLN / 0,14%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,74% +2,85% +7,33% +13,20% +14,10% -1,59% +20,21% +19,88% +24,39%
Średnia dla grupy +4,78% +6,47% +13,41% +28,52% +30,50% +9,30% +38,54% +37,94% +35,90%
Pozycja w grupie 41/43 39/43 39/42 40/41 40/41 38/41 36/40 31/38 27/34

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +11,61% -20,85% +8,61% +3,77% +17,07% -13,70%
Średnia dla grupy +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35%
Pozycja w grupie 37/61 46/55 6/56 27/49 37/47 8/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Templeton Asset Management (Poland) TFI

Data uruchomienia

02.03.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

124,95 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

19,27 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marzena Hofrichter (od 10.2018)

Matthias Hoppe (od 10.2018)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, utworzonych na terytorium Polski, prowadzących istotną część swojej działalności w Polsce lub których papiery wartościowe są notowane na polskich rynkach. Do 50% lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe. Część aktywów utrzymywana jest na rachunkach bankowych lub ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów może być denominowane w walutach obcych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (19.10.2023)

KID/KIID (16.03.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

96,12%

Ryzykowne

54,18%

Akcje krajowe

3,55%

Akcje zagraniczne

38,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,60%

Pozostałe

0,60%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,27%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: