Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Franklin Zdywersyfikowany Akcji B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Franklin Zdywersyfikowany Akcji B

Franklin Templeton FIO

akcji polskich uniwersalne

17 29

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

2 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -5,39% -13,57% -19,31% -20,05% -17,85% +1,98% +0,14% -4,52% -15,98%
Średnia dla grupy -7,25% -16,48% -21,80% -22,96% -21,29% +4,92% -3,78% -5,68% -15,06%
Pozycja w grupie 6/46 8/46 9/46 8/46 9/45 27/44 17/42 24/39 27/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +11,61% -20,85% +8,61% +3,77% +17,07%
Średnia dla grupy +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36%
Pozycja w grupie 37/61 46/55 6/56 27/49 37/47

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Templeton Asset Management (Poland) TFI

Data uruchomienia

02.03.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

102,25 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

14,44 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marzena Hofrichter (od 10.2018)

Matthias Hoppe (od 10.2018)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, utworzonych na terytorium Polski, prowadzących istotną część swojej działalności w Polsce lub których papiery wartościowe są notowane na polskich rynkach. Do 50% lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe. Część aktywów utrzymywana jest na rachunkach bankowych lub ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów może być denominowane w walutach obcych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (16.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (29.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

97,38%

Ryzykowne

55,02%

Akcje krajowe

3,91%

Akcje zagraniczne

38,45%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,24%

Pozostałe

0,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,37%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: