Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Akcji Rynku Złota

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Allianz Akcji Rynku Złota

Allianz FIO

rynku surowców - metale szlachetne

10 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

2,14 PLN / 2,58%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +11,72% +8,99% +29,77% +21,13% +22,65% +42,73% +13,70%
+0,58%
-9,96%
Średnia dla grupy +7,97% +6,68% +28,67% +21,07% +22,74% +27,36% +6,40%
Pozycja w grupie 3/15 6/15 7/15 7/15 5/15 2/14 6/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -3,39% -14,21% +9,76% -12,77% -15,17% -6,15% +6,24%
Średnia dla grupy -10,02% -6,89% -1,38%
Pozycja w grupie 11/12 8/14 6/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

15.02.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

85,01 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

61,56 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców - metale szlachetne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Allianz Akcji Rynku Złota inwestuje od 60% do 100% wartości portfela w akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi, bądź prowadzących powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część. Należą do nich głównie złoto, ale też srebro, pallad i platyna. Ponadto fundusz może inwestować w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, których podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisanych powyżej (lub które naśladują indeksy oparte o akcje). Fundusz może również inwestować w instrumenty oparte o akcje tj. warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz inne udziałowe papiery wartościowe, a także w certyfikaty inwestycyjne. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić obligacje i depozyty bankowe. Allianz Akcji Rynku Złota nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (17.06.2024)

KID/KIID (12.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,67%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

95,67%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,89%

Pozostałe

0,89%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,45%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: