Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA

Fundusz spełnia kryteria ESG

Goldman Sachs SFIO

akcji amerykańskich

4 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

2,87 PLN / 0,83%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,05% +6,22% +10,10% +11,50% +17,80% +37,53% +37,72% +71,34% +61,79%
Średnia dla grupy +1,10% +8,12% +11,15% +12,80% +18,48% +30,42% +11,50% +49,24% +61,58%
Pozycja w grupie 9/14 10/14 10/14 11/14 8/14 6/13 1/12 3/10 5/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +11,51% +1,24% +10,76% +24,20% +10,83% -8,13% +14,97% +11,41% -10,39% +22,27% -1,21% +20,12% -0,74% +16,92%
Średnia dla grupy +11,98% +4,06% -0,08% +24,08% +18,80% -1,76% +8,08% +9,65% -10,80% +25,25% +19,25% +16,95% -21,11% +21,69%
Pozycja w grupie 2/3 3/4 1/4 2/4 5/5 3/4 2/10 3/9 6/9 7/11 9/9 6/11 1/13 10/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

23.11.2009

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

348,32 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

242,83 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marcin Szortyka (od 11.2009)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA lokuje od 70% do 100% aktywów w funduszu zagranicznym Goldman Sachs US Equity Income. Fundusz zagraniczny z kolei inwestuje głównie w zdywersyfikowany portfel akcji emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Stanach Zjednoczonych oraz oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Emitentami akcji mogą być spółki posiadające centralę lub prowadzące podstawową działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. Od 0% do 20% aktywów Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA jest inwestowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Depozyty bankowe mogą stanowić od 0% do 20% wartości aktywów. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (11.06.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

96,59%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

96,59%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,13%

Pozostałe

0,13%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,28%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: