Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Investor Dochodowy

Investor Parasol SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

4 13

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,16 PLN / 0,11%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,97% +2,70% +7,87% +5,00% +8,22% +3,95% +4,69% +5,85% +6,47%
Średnia dla grupy +0,72% +2,61% +7,15% +4,96% +8,21% +3,53% +4,19% +5,93% +6,97%
Pozycja w grupie 4/19 7/19 4/19 8/19 6/16 9/15 10/15 10/15 10/14

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +4,06% +3,12% +3,37% +4,00% +2,40% +2,06% +0,95% +0,77% +2,73% +1,62% +0,79% +1,47% -2,96% +1,38%
Średnia dla grupy +5,49% +5,02% +3,86% +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14% +1,39%
Pozycja w grupie 12/14 14/14 11/14 19/20 8/22 18/21 14/22 15/23 10/23 8/23 21/24 9/19 13/19 9/17

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

28.01.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

143,56 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

111,18 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe polskich emitentów, których terminy zapadalności lub okresy odsetkowe nie przekraczają jednego roku i posiadają rating inwestycyjny.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.12.2022)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

87,45%

Bezpieczne

63,25%

Papiery skarbowe

24,20%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

10,03%

Pozostałe

10,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,52%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: