Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Investor Dochodowy

Investor Parasol SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

5 11

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,03 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,56% +1,22% +3,10% +3,79% +6,98% +16,79% +12,20% +12,63% +13,85%
Średnia dla grupy +0,59% +1,43% +2,86% +3,40% +6,89% +16,46% +12,04% +12,32% +14,10%
Pozycja w grupie 8/18 17/18 4/17 4/17 8/16 7/14 10/13 10/12 10/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,06% +3,12% +3,37% +4,00% +2,40% +2,06% +0,95% +0,77% +2,73% +1,62% +0,79% +1,47% -2,96% +1,38% +9,27%
Średnia dla grupy +5,49% +5,02% +3,86% +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14% +1,39% +9,86%
Pozycja w grupie 12/14 14/14 11/14 19/20 8/22 18/21 14/22 15/23 10/23 8/23 21/24 9/19 13/19 9/17 10/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

28.01.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

155,07 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

157,30 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Investor Dochodowy inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem lub gwarantem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej, fundusz lokuje środki w papierach wartościowych, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od zainwestowanego kapitału) nie przekracza dwóch lat. W celu zwiększenia ekspozycji na rynek obligacji fundusz może stosować dźwignię finansową. Investor Dochodowy posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,29%

Bezpieczne

78,21%

Papiery skarbowe

21,08%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,07%

Pozostałe

0,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,64%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: