Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

7 22

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

4 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,48 PLN / -0,25%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,79% +0,21% +4,46% +0,75% +9,59% +18,04% -1,73% +4,85% +8,44%
Średnia dla grupy -1,00% -0,77% +3,45% -0,33% +8,30% +18,07% -2,80% +0,32% +5,56%
Pozycja w grupie 12/29 5/29 8/29 4/29 8/29 17/29 12/27 9/25 8/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +7,71% +3,81% +1,40% +8,24% +2,08% +3,60% +12,82% +16,20% +0,50% +8,69% +3,31% -1,72% +3,17% +3,32% +8,50% +6,33% -10,50% -6,62% +13,53%
Średnia dla grupy +6,48% +4,11% +1,61% +8,11% +6,53% +6,42% +5,02% +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

01.03.2004

Minimalna pierwsza wpłata

250 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

190,97 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

2,91 mld PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Bogdan Jacaszek (od 09.2023)

Łukasz Magiera (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Podstawowymi kategoriami lokat funduszu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ są dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić do 100% wartości aktywów funduszu. Fundusz charakteryzuje się stosunkowo wysokim ryzykiem stopy procentowej, co oznacza dużą zmienność wartości jego jednostki, gdy zmieniają się rynkowe rentowności instrumentów dłużnych. Benchmarkiem funduszu jest indeks Treasury BondSpot Poland, czyli indeks polskich obligacji skarbowych notowanych na rynku BondSpot.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (28.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,17%

Bezpieczne

62,77%

Papiery skarbowe

17,90%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

17,50%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,64%

Pozostałe

1,64%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,19%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: