Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcji: Megatrendy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji: Megatrendy

Generali Fundusze FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

5 49

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

28.11.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

2,83 PLN / 1,19%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,33% +7,71% +22,36% +7,84% +40,84% +26,77% +18,42% +89,38%
+82,29%
Średnia dla grupy +0,62% +7,06% +15,18% +6,23% +17,43% +12,58% +8,37% +56,58%
Pozycja w grupie 18/58 19/58 9/56 15/58 2/52 8/47 13/40 2/35

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +16,54% -9,40% +14,59% +5,00% -11,65% +16,79% +38,98% +20,07% -35,50% +50,80%
Średnia dla grupy +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 7/33 4/39 41/46 1/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

30.04.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

239,89 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

297,31 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Adam Woźny (od 12.2017)

Michał Milewski (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% MSCI World Net TR USD + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz Generali Akcji: Megatrendy inwestuje łącznie co najmniej 60% wartości aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, jednostki akcyjnych funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych. Emitenci akcji powinni być notowani na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), a akcje są denominowane w walutach obcych. Emitenci instrumentów udziałowych powinni charakteryzować się dużym potencjałem wzrostu i powinni działać w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadać unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. W pozostałej części - do 40% aktywów, funduszu może inwestować w inne rodzaje lokat, w tym w szczególności w bony i obligacje skarbowe o zmiennym i stałym oprocentowaniu, obligacje emito

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (09.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (11.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

85,30%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

85,30%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

11,93%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

11,93%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,70%

Pozostałe

1,70%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,07%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: