Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Niemcy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Niemcy

Investor Parasol SFIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

7 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

1,87 PLN / 0,71%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,45% +2,01% +6,46% +4,36% +7,42% +27,71% +0,81% +20,95% +25,47%
Średnia dla grupy -0,18% +2,65% +8,95% +7,02% +10,43% +23,33% +11,84% +35,54% +40,08%
Pozycja w grupie 2/14 9/14 11/14 12/14 10/14 6/14 10/12 10/11 7/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +48,40% +19,86% -9,73% +13,36% -3,53% +10,95% -7,42% +6,04% +17,65% -22,40% +24,07% +5,08% +13,83% -19,90% +17,61%
Średnia dla grupy +10,20% -14,77% +25,57% +4,74% +16,39% -12,16% +13,46%
Pozycja w grupie 2/12 13/13 8/14 4/13 10/14 13/15 4/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

07.10.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

265,32 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

20,03 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Niemcy

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% CDAX Index + 10% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Investor Niemcy inwestuje w sposób bezpośredni i pośredni w akcje spółek notowanych i prowadzących działalność na rynku niemieckim. Fundusz może lokować do 100% wartości aktywów w zagranicznych funduszach: DWS Deutschland, DWS Aktien Strategie Deutschland, DWS German Small/Mid Cap oraz DWS German Equities. Co najmniej 51% aktywów funduszu zagranicznego DWS Deutschland jest lokowana w akcjach emitowanych przez podmioty niemieckie, głównie dużych spółek giełdowych (tzw. „blue chips”), a także w wyselekcjonowanych małych i średnich spółkach. Co najmniej 51% aktywów funduszu DWS Aktien Strategie Deutschland jest inwestowane w akcje małych i średnich spółek niemieckich. Co najmniej 51% aktywów funduszu DWS German Small/Mid Cap stanowią akcje emitowane przez niemieckich emitentów, głównie małe i średnie spółki. Nie mniej niż 75% aktywów subfunduszu DWS German Equities jest lokowana w akcjach, certyfikatach udziałowych, certyfikatach z prawem do dywidendy, warrantach subskrypcyjnych i prawach poboru niemieckich emitentów. Investor Niemcy posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% CDAX Index + 10% WIBID 6M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

91,45%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

91,45%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,07%

Pozostałe

0,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,48%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: