Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Europe Equity Growth Select

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Europe Equity Growth Select

Fundusz spełnia kryteria ESG

Allianz SFIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

2 15

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-1,30 PLN / -0,74%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,66% +9,47% +20,26% +4,71% +11,31% +17,92% +11,53% +59,25% +55,13%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie 6/12 4/12 2/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +12,60% -16,66% +35,38% +11,60% +29,91% -25,60% +22,76%
Średnia dla grupy +10,20% -14,77% +25,57% +4,74% +16,39% -12,16% +13,46%
Pozycja w grupie 5/12 11/13 2/14 3/13 1/14 14/15 2/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

10.06.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

173,36 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

34,13 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 06.2016)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Europe Equity Growth Select inwestuje w następujące rodzaje lokat: a) od 60% do 100% aktywów netto lokuje w fundusz luksemburski Allianz Europe Equity Growth Select wydzielony w ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund; b) od 0% do 35% aktywów netto w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne; c) listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego od 0% do 35% aktywów netto; d) inne niż wymieniony powyżej fundusze od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu. Niezależnie od powyższego w zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz Allianz Europe Equity Growth Select utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

96,58%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

96,58%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,36%

Pozostałe

0,36%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,06%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: