Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuAllianz Europe Equity Growth Select

Allianz Europe Equity Growth Select

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Europe Equity Growth Select

Allianz SFIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

1 6

Ranking KupFundusz

29.02.2020

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2020

4 36M

Ranking AOL 36M

29.02.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -18,69% -21,08% -11,94% -21,11% -7,17% -5,56% -5,47%
Średnia dla grupy -18,77% -21,05% -15,20% -20,98% -11,57% -12,02% -10,23%
Pozycja w grupie 5/16 4/14 2/14 4/14 2/14 2/14 2/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019
Stopy zwrotu +12,60% -16,66% +35,38%
Średnia dla grupy +10,20% -14,77% +25,57%
Pozycja w grupie 5/12 11/13 2/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

10.06.2016

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

98,64 PLN (26.03.2020)

Wartość aktywów

8,29 mln PLN (29.02.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Artur Jusiński (od 06.2016)

Grzegorz Prażmo (od 06.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu co najmniej w 60% są inwestowane w tytułu uczestnictwa funduszu Allianz Europe Growth Select, przy czym fundusz źródłowy koncentruje się na akcjach i innych papierach udziałowych spółek, które mają m.in. wysoki potencjał wzrostu i spełniają założenia dotyczące kapitalizacji rynkowej na poziomie co najmniej 5 mld EUR, a ich siedziby znajdują się w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii czy na Islandii. Pozostała część aktywów funduszu może być lokowana w dłużne (np. obligacje) czy udziałowe (np. akcje) papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego czy inne fundusze lub lokaty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2020)

Prospekt informacyjny (01.01.2020)

KIID (17.02.2020)

Sprawozdanie (30.06.2019)

AFI (01.07.2019)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2019

95,54%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

95,54%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,20%

Pozostałe

1,20%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,26%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0