Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Akcji Europejskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Caspar Akcji Europejskich

Caspar Parasolowy FIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

12 14

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-3,34 PLN / -1,57%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,87% +5,91% +1,63% +2,78% +0,80% -38,87% -14,74% +0,82% +4,53%
Średnia dla grupy +1,45% +0,07% +2,55% +8,19% +14,15% -1,78% +23,99% +23,13% +23,13%
Pozycja w grupie 1/14 1/14 10/14 13/14 13/14 12/12 12/12 8/9 7/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +11,86% +0,49% +3,97% +18,22% +26,93% -12,12% +35,68% +29,80% +10,69% -35,79%
Średnia dla grupy +0,89% +10,20% -14,77% +25,57% +4,74% +16,39% -12,16%
Pozycja w grupie 1/5 1/12 5/13 1/14 1/13 13/14 14/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

02.11.2012

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

209,87 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

5,30 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mateusz Janicki (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI Europe Net TR Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Caspar Akcji Europejskich dokonuje lokat głównie w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz państwach członkowskich. Ich udział w aktywach funduszu jest nie mniejszy niż 50%. Natomiast lokaty w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich oraz w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Rzeczpospolitą Polską, Turcję, Szwajcarię lub państwa c+złonkowskie oraz banki centralne tych państw stanowią łącznie co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Fundusz Caspar Akcji Europejskich jest funduszem regionalnym, który koncentruje swoje inwestycje w określonym obszarze geograficznym, w tym

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (14.07.2023)

KID/KIID (07.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (14.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

94,25%

Ryzykowne

8,19%

Akcje krajowe

86,06%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,74%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: