Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Goldman Sachs Akcji

Goldman Sachs Parasol FIO

akcji polskich uniwersalne

11 29

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

4,46 PLN / 0,97%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,07% +10,67% +17,58% +5,47% +29,12% +30,04% +35,95% +84,62% +48,24%
Średnia dla grupy +3,98% +10,78% +17,67% +6,20% +30,45% +31,35% +33,22% +87,08% +46,14%
Pozycja w grupie 20/42 23/42 23/42 30/42 27/41 26/41 22/40 20/38 17/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +44,03% +20,40% -19,57% +5,83% +43,60% +19,84% +23,86% +42,75% +4,47% -49,98% +34,00% +16,52% -25,70% +26,11% +5,91% +1,55% -5,35% +9,93% +19,08% -14,05% +0,99% +7,23% +20,82% -15,94% +33,42%
Średnia dla grupy +36,49% +7,82% -16,65% +1,52% +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 3/12 3/15 12/16 3/16 4/16 13/17 10/19 9/21 23/26 19/33 21/36 21/36 31/43 4/47 41/55 9/58 21/56 26/58 12/61 25/55 27/56 22/49 23/47 17/42 30/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

09.03.1998

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

466,02 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

1,60 mld PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Marcin Szortyka (od 06.2008)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% WIG

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% aktywów w akcje, głównie dużych polskich spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne stanowią od 70% do 100% aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią od 0% do 30% aktywów. Przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych całkowita ekspozycja netto na akcje może osiągnąć poziom 120% aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (02.06.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

95,47%

Ryzykowne

82,41%

Akcje krajowe

13,06%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

1,58%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,58%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,24%

Pozostałe

0,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,70%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: