Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Selective Equity

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

UNIQA Selective Equity

UNIQA FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

3 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-4,79 PLN / -1,74%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,35% +7,76% +23,14% +17,94% +28,40% +24,54% -8,31% +29,26% +66,04%
Średnia dla grupy +1,93% +2,81% +11,78% +9,29% +15,35% +32,18% +9,80% +44,67% +48,52%
Pozycja w grupie 33/58 3/58 1/58 3/58 2/55 34/48 34/40 25/35 4/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -19,45% +15,92% +11,09% +18,84% -13,56% +5,40% +30,55% -19,43% +30,84% +57,45% -0,46% -26,29% +8,35%
Średnia dla grupy -11,65% +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 8/9 3/11 9/12 2/13 19/19 12/26 4/29 31/33 2/39 3/33 36/39 35/46 41/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

271,14 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

151,46 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 95% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 5% WIBOR 1Y

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

UNIQA Selective Equity inwestuje, niezależnie od sytuacji na rynku, co najmniej 70% aktywów w akcje oraz inne krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka zakłada co najmniej 70% udział instrumentów udziałowych. Pozostałą część portfela funduszu (do 40%) mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział dłużnych papierów wartościowych może zawierać się w przedziale od 0% do 40% portfela. W części dłużnej fundusz koncentruje się na obligacjach Skarbu Państwa, obligacjach komunalnych i obligacjach korporacyjnych. Fundusz jest wyceniany w walucie polskiej. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz może stosować instrumenty pochodne. UNIQA Selective Equity jest aktywnie zarządzany i nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (29.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (06.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

94,59%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

94,59%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,24%

Pozostałe

1,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,17%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: