Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Akcji Polskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Rockbridge Neo Akcji Polskich

Rockbridge Neo SFIO

akcji polskich uniwersalne

5 28

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,17 PLN / 1,67%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -3,98% +3,60% +7,24% +6,58% +22,00% +59,05% +31,43% +79,41% +80,98%
Średnia dla grupy -3,00% +6,99% +10,38% +9,53% +24,96% +60,95% +28,30% +72,71% +56,34%
Pozycja w grupie 39/41 39/41 39/41 38/41 32/40 25/40 14/39 15/37 7/36

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -53,42% +30,00% +15,56% -22,49% +15,08% +4,98% -3,63% -11,64% +10,39% +11,43% -15,23% -2,14% +15,82% +33,28% -15,67% +35,89%
Średnia dla grupy -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 23/33 30/36 23/36 21/43 38/47 45/55 27/58 46/56 22/58 38/61 30/55 40/56 8/49 4/47 15/42 25/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

10.01.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

10,37 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

21,88 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jakub Ryba (od 02.2023)

Jędrzej Łukomski (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Akcji Polskich lokuje co najmniej 55% aktywów w akcjach polskich spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu, a udział dłużnych papierów wartościowych nie może być większy niż 34% funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Polskich może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (22.05.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

AFI (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

88,73%

Ryzykowne

82,14%

Akcje krajowe

6,59%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,04%

Pozostałe

0,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,24%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: