Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych – kwiecień 2023

|Z Rynku | Szacowany czas czytania artykułu: 10 minut

 

Kwiecień z makroekonomicznego punktu widzenia był kolejnym miesiącem, w którym utrwalały się poprzednie tendencje. W dalszym ciągu dynamika inflacji na świecie spada, a aktywność gospodarcza się pogarsza. Również działania banków centralnych sugerują, że zbliżamy się powoli do punktu zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych niemal na całym świecie. 

W tym niezbyt sprzyjającym środowisku deflacyjnego spowolnienia gospodarczego inwestorzy mogli liczyć zyski. Zarówno na polskim rynku długu jak i na rynkach akcji obserwowaliśmy w kwietniu wzrosty, które również z sezonowego punktu widzenia w myśl giełdowego porzekadła „sell in may and go away” nie były niczym nadzwyczajnym.

Na rodzimym parkiecie indeks WIG20 zyskał 9,36%, mWIG40 urósł o 2,14%, sWIG80 o 4,41%, a indeks szerokiego rynku WIG o 7,40%. Poza granicami naszego kraju indeks DAX urósł o 1,88%, CAC40 o 2,31%, S&P500 o 1,46%, a technologiczny Nasdaq o symboliczne 0,04%. 

Tymczasem na rynku długu rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła o niecałe 16 pb., a amerykańskich o 4 pb. W przypadku papierów dłużnych pozostałych największych gospodarek ceny obligacji nieznacznie spadły.  

Przekonajmy się, jak w takim otoczeniu poradziły sobie fundusze inwestycyjne zgrupowane według różnych polityk inwestycyjnych.  

Fundusze akcji polskich uniwersalne

Mocne wzrosty indeksu WIG20, które przełożyły się także na bardzo dobry wynik indeksu WIG, przyczyniły się także do bardzo dobrych wyników funduszy akcji polskich uniwersalnych.

W kwietniu polscy zarządzający średnio zarobili dla swoich klientów 9,2%, dzięki czemu wiele funduszy znacząco poprawiło wyniki, licząc od początku roku (YTD). 

Najlepsze fundusze tylko w kwietniu zarobiły po kilkanaście procent. I tak Skarbiec Akcja zyskał 12,7%, Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zarobił 11,6%, a PKO Akcji Rynku Polskiego oraz Generali Korona Akcje wygenerowały stopę zwrotu równą 11,1%. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się fundusz Skarbiec – Top Funduszy Akcji, który zyskał „zaledwie” 5,9%. Drugi od końca Franklin Zdywersyfikowany Akcji zarobił 6,1%, a trzeci od końca Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu urósł o 7,1%. Licząc od początku roku, najlepszym funduszem wciąż pozostaje Superfund Akcyjny, który od początku roku zarobił dla klientów już ponad 20%. 

 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

W kwietniu segment małych i średnich spółek na warszawskim parkiecie zachowywał się zauważalnie słabiej niż segment blue chips, co widać także po wynikach funduszy inwestujących w tym segmencie. 

Średnio w kwietniu polskie fundusze akcji małych i średnich spółek zarobiły 4,5%, w tym najgorszy zyskał 2,9%, a najlepszy 6,3%. Zaraz za najlepszym Generali Akcji Małych i Średnich Spółek z wynikiem 5,8% uplasowały się Pekao Dynamicznych Spółek oraz Millennium Dynamicznych Spółek. Następny w kolejności Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek zyskał 5,1%. 

Po drugiej stronie zestawienia uplasowały się fundusze z wynikami dodatnimi poniżej 3%. Najgorsze Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek oraz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek zyskały 2,9%, a następny w kolejności Esaliens Małych i Średnich Spółek urósł o 3%. 

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

W najbardziej zróżnicowanej grupie w naszym zestawieniu, a więc w grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych fundusze średnio zyskały 2,5%. Jednak tym razem w tabelce pojawiły się produkty, które w kwietniu przyniosły inwestorom straty. Mimo wszystko różnica w wynikach najlepszych funduszy a najgorszych była relatywnie mała, biorąc pod uwagę dynamikę rynkowych wydarzeń. 

Najlepszy w zestawieniu PKO Diamentowy zyskał 6,6%, drugi PKO Akcji Dywidendowych Globalnych zarobił 5,3%, a trzeci inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych urósł o 5,1%. Najgorszy wynik w kwietniu wypracował fundusz z IPOPEMA TFI – IPOPEMA Globalnych Megatrendów, który zarobił 1,4%. Następne dwa najsłabsze produkty, a więc Templeton Global Climate Change Fund oraz Caspar Globalny straciły w tym samym czasie 1,3%. I o ile w przypadku Caspara Globalnego wynik w dużej mierze wynika ze strategii niezabezpieczenia ryzyka walutowego, o tyle IPOPEMA Globalnych Megatrendów, to jeden z najgorszych funduszy w grupie w tym roku. 

 

Fundusze akcji amerykańskich 

Wyniki funduszy akcji amerykańskich były dość zbliżone do grupy funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych. I tak w zestawieniu produktów skupionych na rynku amerykańskim fundusze  średnio zarobiły 2,5%, przy czym pojawiły się fundusze, które zyskały na wartości oraz takie, które poniosły straty. 

Dwa najgorsze produkty pochodzą z Esaliens TFI. Najsłabszy w zestawieniu Esaliens Spółek Innowacyjnych stracił w kwietniu 0,9%, drugi najgorszy Esaliens Małych Spółek Amerykańskich stracił 0,3%. Pekao Akcji Amerykańskich miesiąc zakończył symbolicznym zyskiem na poziomie 0,1%. 

Po drugiej stronie dwoma najlepszymi funduszami z wynikiem równym 5,1% okazały się PKO Akcji Rynku Amerykańskiego oraz inPZU Akcje Amerykańskie. Następny w kolejności Noble Fund Akcji Amerykańskich zyskał 4,8%. Warto zauważyć, że w ujęciu YTD różnica między najsłabszym Pekao Akcji Amerykańskich oraz najlepszym Generali Akcji Amerykańskich wynosi już 14 pkt. proc. 

 

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

Zróżnicowane wyniki spółek w Europie, zarówno w podziale na segmenty, jak i giełdy, na jakich są notowane, przełożyły się na dosyć duże zróżnicowanie wyników funduszy w kwietniu. Wyniki funduszy funkcjonujących na rynkach europejskich, analogicznie do tych skupionych przede wszystkim na rynku amerykańskim, w minionym miesiącu były dość mocno zróżnicowane i tutaj również wpływ miały na to zmiany kursów walutowych. 

Średnio w kwietniu fundusze akcji europejskich dla swoich klientów wygenerowały stopę zwrotu równą  3,1%, jednak pojawiły się w grupie rozwiązania, które w kwietniu straciły. Najsłabszy okazał się UNIQA Akcji Europejskich ESG z wynikiem na poziomie -1,2% oraz Caspar Akcji Europejskich, który stracił 0,8%. Trzecim najgorszym funduszem okazał się być Schroder ISF EURO Equity, który jednak zyskał 1,0%. 

Najlepszy w kwietniu Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych zarobił 5,8%, a następne PKO Akcji Rynku Europejskiego oraz inPZU Akcje Europejskie zakończyły miesiąc zyskiem równym 5,5%. Również w tej grupie produktów różnica w wynikach w ujęciu YTD miedzy najgorszym a najlepszym to już niemal 20%. 

Warto zauważyć, że w zestawieniu są 2 fundusze, które w ujęciu YTD wygenerowały ujemną stopę zwrotu – to dwa fundusze najsłabsze również w kwietniu czyli Caspar Akcji Europejskich oraz UNIQA Akcji Europejskich. 

Fundusze akcji globalnych rynków wschodzących

Wyniki funduszy funkcjonujących na rynkach rozwijających się były nieco rozczarowujące. Osłabiający się dolar wspierał aktywa emerging markets, jednak nie wpłynęło to na pozytywne stopy zwrotu funduszy z tej grupy. 

Średnio cała grupa straciła 0,7%, podczas gdy najgorszy fundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities odnotował -3,7% stopy zwrotu, a drugi najgorszy Esaliens Akcji Rynków Wschodzących –3,4%. Najlepszemu funduszowi w grupie, inPZU Akcje Rynków Wschodzących udało się zarobić 1%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

W kwietniu na polskim rynku długu po raz kolejny fundusze poradziły sobie bardzo dobrze i dobrze wykorzystały tendencje panujące na rynku. 

Średnio fundusze zestawione w grupie papierów dłużnych polskich uniwersalne zyskały 1,0%. Najlepszy Pekao Konserwatywny Plus zakończył miesiąc zyskiem równym 1,6%, drugi Pekao Konserwatywny zyskał 1,3%, a kolejne 4 produkty zyskały 1,2%. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Rockbridge Neo Konserwatywny oraz Rockbridge Neo Konserwatywny Plus ze stopami zwrotu odpowiednio: 0,5% oraz 0,6%. 

Warto zauważyć, że najlepszy fundusz w grupie w tym roku, czyli Pekao Konserwatywny Plus, zarobił już dla klientów 5,1%, a za nami dopiero cztery miesiące 2023 roku. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

W grupie funduszy dłużnych polskich skarbowych wyniki były bardzo zbliżone do grupy uniwersalnych.

Średnio fundusze te zyskały 0,9%, a najlepszy z nich – Caspar Obligacji – zyskał 1,1%. Drugi w zestawieniu Allianz Niskiego Ryzyka oraz PZU Sejf+ oraz Skarbiec Konserwatywny zyskały 1,0%. Najsłabiej poradził sobie Generali Konserwatywny, który zyskał 0,6%. 

W tej grupie funduszy widać relatywnie niewielkie różnice w strategiach, które skutkują bardzo niewielkimi różnicami w wynikach poszczególnych funduszy. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

W przypadku fundusz papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych widać już zdecydowanie większą różnicę w wynikach. Średnio w minionym miesiącu fundusze z większym ryzykiem stopy procentowej zyskały średnio 1,3%. 

W grupie najlepszy w zestawieniu Esaliens Obligacji zyskał 2,2%, drugi Generali Obligacje Aktywny zarobił 1,6%, a trzeci Pekao Dłużny Aktywny 1,5% (podobnie jak Ipopema Dłużny). 

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się, zaczynając od najsłabszego, Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych z wynikiem równym 0,6%. Następne cztery produkty zyskały 1,0%, a były to Goldman Sachs Obligacji, Skarbiec Obligacja, Goldman Sachs Indeks Obligacji oraz UNIQA Obligacji. 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W kwietniu wyniki długoterminowych funduszy uniwersalnych były bardzo podobne do tych skarbowych co potwierdza relatywnie niską zmienność na rynku długu w minionym miesiącu. 

Średnio fundusze w kwietniu zyskały 1,1%, podczas gdy dwa najlepsze zakończyły miesiąc z zyskiem równym 1,4%, a były to Franklin Elastycznego Dochodu oraz VIG / C-QUADRAT Obligacji. Dwa najsłabsze rozwiązania w grupie zyskały 0,8% i były to Superfund Obligacyjny oraz Rockbridge Neo Obligacji Plus

Najlepszy w grupie fundusz – Franklin Elastycznego Dochodu – od początku roku wypracował już 7,3% dodatniej stopy zwrotu. 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

Po fantastycznych wynikach w marcu funduszy metali szlachetnych kwiecień był kolejnym okresem, kiedy produkty te zachowywały się relatywnie „dobrze”. A wynikało to ze zmian rynkowych, spowodowanych dalszym osłabianiem się dolara amerykańskiego. 

I tak fundusze te średnio zyskały 2,6%, podczas gdy najlepszy QUERCUS Silver zarobił 6,6%. Drugi w zestawieniu Superfund Silver zyskał 5,4%, a trzeci Superfund Silver Powiązany 5,0%. 

Najsłabszy w minionym miesiącu okazał się UNIQA Akcji Rynku Złota, który stracił 1,1%, a drugi najsłabszy Superfund GoldFuture stracił 0,6%. 

W tej grupie funduszy selekcja jest bardzo ważna. Najlepszy fundusz w grupie w ujęciu YTD zyskał 17,7% (Schroder ISF Global Gold), a najgorszy Superfund Silver Powiązany stracił aż 16,4%. Różnica zauważalnie przekracza więc 30 pkt proc.

Kwiecień w grupie funduszy akcji był dosyć mocno zróżnicowany, a tego zróżnicowania nie było tym razem widać na rynku długu. Największą ostrożność zalecamy w grupie funduszy rynków surowcowych, gdzie różnica w wynikach w ostatnich miesiącach pozostaje największa. 

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: