Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Franklin Templeton Investment Funds

akcji globalnych rynków rozwiniętych

49 49

Ranking KupFundusz

31.01.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2024

0,12 PLN / 0,98%

Zmiana 1D
01.03.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +1,81% +5,37% +1,89% -1,36% +5,01% +17,92%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu -4,94% +18,53%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

18.03.2021

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,37 PLN (01.03.2024)

Wartość aktywów

5,66 mld PLN (29.02.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tina Sadler (od 01.2020)

Craig Cameron (od 12.2020)

Herbert J Arnett Jr. (od 05.2021)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI All Country World Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata, które uznają i dostosowują się do długoterminowych zagrożeń i szans wynikających ze zmiany klimatu i wyczerpywania zasobów we wszystkich sektorach, a zatem są lepiej przygotowane do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych i fundusze giełdowe ETF (do 10% swoich aktywów), środki pieniężne lub papiery wartościowe rynku pieniężnego, zamienne papiery wartościowe bądź dłużne papiery wartościowe. W celu zabezpieczenia lub efektywnego zarządzania portfelem może także inwestować w instrumenty pochodne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (31.12.2023)

KID/KIID (01.01.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (16.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

91,97%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

91,97%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,20%

Pozostałe

5,20%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,83%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: