Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Generali Fundusze FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

4 19

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,09 PLN / -0,05%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +6,82% +11,26% +24,84% +16,19% +39,21% +62,03% +38,69% +101,88% +106,19%
Średnia dla grupy +6,36% +10,52% +22,60% +14,81% +34,44% +54,33% +33,74% +101,65% +95,53%
Pozycja w grupie 8/22 7/22 7/22 7/22 8/22 9/22 13/20 13/20 9/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -50,15% +55,40% +19,19% -30,61% +12,99% +33,67% -8,93% +2,82% +11,91% +9,67% -20,84% +11,85% +20,33% +22,36% -21,49% +44,42%
Średnia dla grupy -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 3/15 2/16 6/16 15/18 15/19 7/21 13/21 17/22 13/23 10/22 14/22 8/24 9/24 15/23 18/22 2/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.09.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

189,14 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

239,22 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Kik (od 03.2012)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Głównymi kategoriami lokat funduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek są akcje małych i średnich spółek oraz certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% wartości aktywów w akcje małych i średnich spółek. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie przekracza 30% wartości aktywów funduszu. Fundusz inwestuje również w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Za małe i średnie spółki, w które inwestuje fundusz, rozumie się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa przekracza równowartość w złotych 5 mld euro. Benchmarkiem funduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek jest kompozyt: 45% mWIG40 TR + 45% sWIG80 TR + 10% WIBID1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (10.05.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

88,20%

Ryzykowne

82,91%

Akcje krajowe

5,29%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

10,17%

Bezpieczne

3,53%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

6,64%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,03%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,60%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: