Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin Elastycznego Dochodu B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Franklin Elastycznego Dochodu B

Franklin Templeton FIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

7 15

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,08 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
05.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,05% +3,95% +7,49% +7,73% +10,93% -7,40% -5,55% -1,75% +1,21%
Średnia dla grupy +0,26% +3,55% +7,19% +6,15% +10,27% -4,95% -4,05% -0,74% +1,77%
Pozycja w grupie 13/14 4/14 5/14 3/14 5/14 8/13 6/11 6/11 7/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +4,70% +3,02% +3,74% +5,18% -8,32% -7,42%
Średnia dla grupy +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36%
Pozycja w grupie 2/16 6/16 5/16 5/15 11/15 10/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Templeton Asset Management (Poland) TFI

Data uruchomienia

02.03.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

108,31 PLN (05.06.2023)

Wartość aktywów

95,64 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Oleszkiewicz (od 03.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne papiery wartościowe. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (21.02.2023)

KID/KIID (16.03.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (29.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,33%

Bezpieczne

8,22%

Papiery skarbowe

53,25%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

22,55%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

14,31%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,99%

Pozostałe

0,99%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,69%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: