Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Korona Akcje

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Korona Akcje

Generali Fundusze FIO

akcji polskich uniwersalne

18 29

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Rating AOL

31.03.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

4,36 PLN / 1,84%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,96% -0,16% +19,04% +16,86% +32,79% -2,17% +33,07% +15,69% +11,14%
Średnia dla grupy -0,87% +1,01% +16,87% +18,44% +33,59% -1,46% +36,43% +27,50% +21,35%
Pozycja w grupie 18/41 35/41 11/41 26/41 29/41 23/40 26/39 31/38 28/34

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -26,07% +37,96% +30,45% -12,95% +1,49% +37,44% +32,40% +25,44% +40,02% +11,05% -44,93% +43,35% +16,67% -17,02% +20,96% +3,99% +3,21% -10,79% +11,33% +18,12% -13,78% -1,04% +2,15% +20,59% -17,57%
Średnia dla grupy -15,57% +36,49% +7,82% -16,65% +1,52% +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35%
Pozycja w grupie 4/5 5/12 1/15 6/16 10/16 6/16 2/17 7/19 13/21 12/26 6/33 12/36 19/36 2/43 21/47 47/55 4/58 45/56 16/58 18/61 22/55 34/56 29/49 25/47 25/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.01.1997

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

241,73 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

490,82 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Kik (od 02.2023)

Marek Straszak (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% WIG20TR + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Generali Korona Akcje jest funduszem akcji polskich. Fundusz inwestuje środki głównie w akcje polskich emitentów. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, o ugruntowanej pozycji na rynku. Fundusz Generali Korona Akcje może także inwestować w akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji. Udział akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych oraz certyfikatów inwestycyjnych nie może być niższy niż 60% aktywów. Poziomem referencyjnym - benchmarkiem funduszu jest: 90% WIG20TR + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (01.09.2023)

KID/KIID (01.06.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (11.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

92,26%

Ryzykowne

78,56%

Akcje krajowe

13,70%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

6,79%

Bezpieczne

3,92%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,87%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,35%

Pozostałe

0,35%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,59%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: