Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek

Goldman Sachs Parasol FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

6 19

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

1,60 PLN / 0,44%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,70% +10,01% +17,18% +7,35% +26,61% +32,45% +40,86% +107,60% +82,40%
Średnia dla grupy +2,52% +10,64% +18,04% +8,61% +28,17% +34,43% +28,97% +98,03% +76,12%
Pozycja w grupie 17/22 13/22 12/22 15/22 14/22 16/22 8/20 10/20 11/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +76,30% +18,74% -57,37% +27,15% +13,37% -34,26% +12,54% +31,22% +0,43% +4,96% +16,02% +10,20% -18,53% +4,64% +19,96% +28,09% -14,40% +34,33%
Średnia dla grupy +78,91% +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 2/3 2/8 8/15 14/16 12/16 17/18 16/19 12/21 3/21 11/22 5/23 7/22 8/22 21/24 10/24 10/23 8/22 17/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

30.09.2005

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

362,51 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

354,78 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Michał Witkowski (od 01.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR

Polityka inwestycyjna

Fundusz do 100% aktywów inwestuje w akcje, głównie średnich i małych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne stanowią od 70% do 100% wartości aktywów, w tym zagraniczne akcje - od 30% do 100% wartości aktywów. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią od 0% do 30% wartości aktywów funduszu. Przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych całkowita ekspozycja netto funduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% wartości aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (24.04.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

90,70%

Ryzykowne

80,83%

Akcje krajowe

9,87%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,06%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,06%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,18%

Pozostałe

1,18%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,06%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: