Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Caspar Obligacji

Caspar Parasolowy FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

4 12

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,05 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +0,36% +1,64% +3,82% +2,08% +7,70%
Średnia dla grupy +0,40% +1,47% +3,94% +1,93% +7,86%
Pozycja w grupie 12/19 6/18 11/17 8/18 9/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2023
Stopy zwrotu +10,42%
Średnia dla grupy +9,86%
Pozycja w grupie 6/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

15.07.2022

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

117,04 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

90,72 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Wojciech Kseń (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Caspar Obligacji inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ich udział stanowi co najmniej 60% wartości aktywów funduszu. Inwestycje w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią nie więcej niż 30% wartości aktywów funduszu. Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu. Udział depozytów w aktywach funduszu nie może być większy niż 30%. Caspar Obligacji nie inwestuje w instrumenty akcyjne ani inne fundusze inwestycyjne. Fundusz nie korzysta w swej polityce również z umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Benchmarkiem funduszu Caspar Obligacji jest: TBSP.Index

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (29.12.2023)

KID/KIID (07.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (07.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,52%

Bezpieczne

58,01%

Papiery skarbowe

27,21%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

9,30%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,38%

Pozostałe

3,38%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: