Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Caspar Obligacji

Caspar Parasolowy FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

2 13

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,02 PLN / -0,02%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +0,12% +1,59% +4,00% +8,06% +10,73%
Średnia dla grupy +0,51% +1,99% +4,17% +7,34% +9,38%
Pozycja w grupie 19/19 18/19 9/19 4/19 4/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

15.07.2022

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

112,20 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

75,67 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Wojciech Kseń (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Caspar Obligacji inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ich udział stanowi co najmniej 60% wartości aktywów funduszu. Inwestycje w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią nie więcej niż 30% wartości aktywów funduszu. Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu. Udział depozytów w aktywach funduszu nie może być większy niż 30%. Caspar Obligacji nie inwestuje w instrumenty akcyjne ani inne fundusze inwestycyjne. Fundusz nie korzysta w swej polityce również z umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Benchmark

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (14.07.2023)

KID/KIID (07.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (07.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,52%

Bezpieczne

58,01%

Papiery skarbowe

27,21%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

9,30%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,38%

Pozostałe

3,38%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: