Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Konserwatywny

Generali Fundusze FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

8 11

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,05 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,52% +1,33% +2,99% +3,52% +6,62%
+16,92%
-33,24% -35,03% -32,10%
Średnia dla grupy +0,59% +1,43% +2,86% +3,40% +6,89%
Pozycja w grupie 13/18 13/18 6/17 7/17 11/16

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +13,39% +13,88% +8,26% +5,26% +21,12% -4,50% +18,35% -3,69% +2,73% -3,21% -6,21% +7,80% +1,36% -11,23% -33,99% +7,66%
Średnia dla grupy +9,86%
Pozycja w grupie 17/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.09.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

130,88 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

90,46 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Kosma Wolffgram (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Generali Konserwatywny to fundusz inwestujący w krótkoterminowe instrumenty dłużne. Przedmiotem lokat funduszu są przede wszystkim dłużne papiery wartościowe, których bieżący termin zapadalności, w przypadku papierów wartościowych nieoprocentowanych lub o stałym oprocentowaniu, jest nie dłuższy niż dwa lata, a w przypadku papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu - jest nie dłuższy niż sześć lat, a wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Generali Konserwatywny inwestuje przede wszystkim w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz, w mniejszej części, w zagraniczne krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,23%

Bezpieczne

91,49%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,74%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,24%

Pozostałe

2,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,53%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: