Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Konserwatywny

Generali Fundusze FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

8 13

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,04 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,60% +1,88% +4,91% +3,49%
+12,90%
-35,79% -40,54% -34,49% -35,31%
Średnia dla grupy +0,72% +2,61% +7,15% +4,96%
Pozycja w grupie 13/19 16/19 18/19 18/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +13,39% +13,88% +8,26% +5,26% +21,12% -4,50% +18,35% -3,69% +2,73% -3,21% -6,21% +7,80% +1,36% -11,23% -33,99%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.09.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

121,53 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

34,02 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Kosma Wolffgram (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe, których bieżący termin zapadalności, dla papierów nieoprocentowanych lub o oprocentowaniu stałym - nie jest dłuższy niż dwa lata, a dla papierów o zmiennym oprocentowaniu - jest nie dłuższy niż sześć lat i wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Lokuje środki przede wszystkim w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.05.2023)

KID/KIID (01.06.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (11.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,95%

Bezpieczne

88,95%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,09%

Pozostałe

1,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

9,96%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: